Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku.

 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března (jaro), resp. 30. června (podzim) pro období konání maturitní zkoušky. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání zkoušky.

Pokud žák nahradil zkoušku z cizího jazyka, uvádí se v protokolech místo prospěch „nahrazeno“. Přílohou protokolu je ověřená kopie dokladu o vykonání zkoušky.

 

§19a  -  Vyhláška ze dne 25. 8. 2015