Platnost od 1. 9. 2017

 

Název vyučovacího předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin

Povinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2

2

3

3

10

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

II. cizí jazyk / Seminář z ANJ

 

2

2

 

4

Dějepis

2

 

 

 

2

Matematika

3

3

2

 

8

Základy přírodních věd

2

2

 

 

4

Základy společenských věd

 

 

2

3

5

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Psychologie

 

 

2

 

2

Informatika

2

2

 

 

4

Podniková ekonomika

2

 

 

 

2

Marketing a reklama

 

 

2

2

4

Kreativní komunikace

2

2

 

 

4

Digitální fotografie

4

4

 

 

8

Výtvarná tvorba

3

3

 

 

6

Modelování

3

2

 

 

5

Základy polygrafie

2

 

 

 

2

Sociální komunikace

2

 

 

 

2

Mediální komunikace

2

                       

 

 

2

Dějiny umění

 

2

2

3

7

Dějiny fotografie

 

 

2

2

4

Počítačová grafika

2

2

 

 

4

Grafický design

 

 

4

4

8

Technologie fotografie

 

4

 

 

4

Fotografická tvorba

 

 

6

6

12

Fotografie a média

 

 

2

2

4

Odborná praxe

 

3

4

4

11

 

Celkem hodin

38

38

38

34

148

 

Nepovinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Fotografická praxe

 

 

 

4

4

Seminář z matematiky

 

 

 

2

2

Seminář z anglického jazyka

 

 

 

2

2