Platnost od 1. 9. 2016

 

Název vyučovacího předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin

Povinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2

2

3

3

10

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

II. cizí jazyk

 

2

2

2

6

Dějepis

2

 

 

 

2

Matematika

3

2

2

3

10

Základy přírodních věd

2

2

 

 

4

Základy společenských věd

 

 

2

3

5

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Psychologie

 

 

 

2

2

Informatika

2

2

 

 

4

Podniková ekonomika

5

4

 

 

9

Management

 

 

3

 

3

Marketing a reklama

 

 

2

2

4

Kreativní komunikace

2

 

 

 

2

Digitální fotografie

2

2

 

 

4

Modelování

2

 

 

 

2

Základy polygrafie

2

 

 

 

2

Dějiny umění

 

2

2

3

7

Počítačová grafika

2

2

 

 

4

Figurální kresba

 

 

2

 

2

Výtvarná tvorba

4

4

2

4

14

Grafický design

 

 

4

4

8

 Praxe

 

2

2

2

6

Celkem hodin

35

31

31

33

130

 

 

Nepovinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Seminář z matematiky

 

 

 

2

2