Výsledky budou zveřejněny do 2. 5. 2018 (2 dny po zveřejnění výsledku jednotné zkoušky Cermatem).

 

 

 

Obor:                                     63-41-M / 01 Ekonomika a podnikání

Část:                                       školní přijímací zkouška (pohovor + další kritéria)

Body (%):                              0 - 40

 

Bodový systém vyhodnocení výsledků

 

kritéria pro hodnocení uchazeče

body (%)

 

 

 

jednotná zkouška

výsledky jednotné zkoušky (písemný test MŠMT z ČJL a MAT)

0 – 60

školní část

hodnocení ze základní školy (vysvědčení)

0 – 5

školní část

všeobecný rozhled uchazeče a jeho předpoklady ke vzdělávání

0 – 5

školní čáast

zájem a schopnosti uchazeče v návaznosti na profilaci oboru

0 - 30