vzdělávací program

Fotografie a média

obor

82 – 41 – M / 17 Multimediální tvorba

               

                            Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů ze dne 5. 2. 2019

 

Přijatí uchazeči

1.

MPT/1068/2018

98

2.

MPT/928/2018

98

3.

MPT/946/2018

96

4.

MPT/1143/2018

96

5.

MPT/1076/2018

96

6.

MPT/1130/2018

96

7.

MPT/1078/2018

95

8.

MPT/1061/2018

94

9.

MPT/1030/2018

94

10.

MPT/1127/2018

93

11.

MPT/1079/2018

93

12.

MPT/947/2018

93

13.

MPT/1070/2018

93

14.

MPT/1139/2018

92

15.

MPT/1018/2018

92

16.

MPT/1071/2018

91

17.

MPT/1107/2018

91

18.

MPT/949/2018

90

19.

MPT/1003/2018

90

20.

MPT/1022/2018

90

21.

MPT/1073/2018

90

22.

MPT/1119/2018

90

23.

MPT/1053/2018

90

24.

MPT/1106/2018

89

25.

MPT/1133/2018

89

26.

MPT/1067/2018

88

27.

MPT/1122/2018

87

 

Nepřijatí uchazeči – kapacita školy

28.

MPT/1105/2018

80

29.

MPT/1137/2018

80

30.

MPT/1033/2018

80

31.

MPT/1065/2018

80

32.

MPT/1084/2018

80

33.

MPT/935/2018

79

34.

MPT/1117/2018

79

35.

MPT/1010/2018

78

36.

MPT/1135/2018

78

37.

MPT/1112/2018

78

38.

MPT/950/2018

75

39.

MPT/1134/2018

74

40.

MPT/1140/2018

73

41.

MPT/1113/2018

73

42.

MPT/1050/2018

69

43.

MPT/1036/2018

69

44.

MPT/1083/2018

69

45.

MPT/1118/2018

68

                       

Nepřijatí uchazeči – nedostatek bodů

46.

MPT/1101/2018

59

47.

MPT/1049/2018

59

48.

MPT/1150/2018

58

49.

MPT/1155/2018

58

50.

MPT/1102/2018

55

51.

MPT/1041/2018

54

52.

MPT/1029/2018

53

                       

Nepřijatí uchazeči – nedostavili se

53.

MPT/1145/2018

0

54.

MPT/1108/2018

0

 

 

Informace pro přijaté uchazeče

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Informace pro uchazeče, kteří měli nižší počet bodů

Uchazeči, kteří měli méně než 87 bodů (vzhledem k výsledkům stanovená hranice pro přijetí) ze 100 možných a zároveň vyhověli kritériím stanoveným ředitelem školy pro přijímací řízení, mohou podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

 

Harmonogram

 

4. – 10. 1.

1. kolo talentových zkoušek

11. 1

zveřejnění výsledku 1. kola talentových zkoušek (ID uchazeče)

24. 1.

náhradní termín 1. kola talentových zkoušek

30. 1.

možnost nahlížet do spisu s podklady pro hodnocení

(nutno se předem domluvit na sekretariátu školy)

5. – 15. 2.

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče