Obor:                                     63-41-M / 01 Ekonomika a podnikání

Část:                                       školní přijímací zkouška (pohovor + další kritéria)

Body (%):                              0 - 40

 

Bodový systém vyhodnocení výsledků

 

kritéria pro hodnocení uchazeče

body (%)

 

 

 

jednotná zkouška

výsledky jednotné zkoušky (písemný test MŠMT z ČJL a MAT)

0 – 60

školní část

hodnocení ze základní školy (vysvědčení)

0 – 5

školní část

všeobecný rozhled uchazeče a jeho předpoklady ke vzdělávání

0 – 5

školní čáast

zájem a schopnosti uchazeče v návaznosti na profilaci oboru

0 - 30

 

 

                    Výsledky přijímacího řízení do oboru 63-41-M/01 Ekonomoka a podnikání

 

 

přihláška

POHOVOR/  BODY

ČJL - body jednotná zkouška

MAT - body jednotná zkouška

CELKEM/BODY

1.

233

38

25

18

81

2.

218

38

21

20

79

3.

262

39

22

17

78

4.

282

38

19

21

78

5.

259

37

22

19

78

6.

242

38

22

17

77

7.

265

35

23

19

77

8.

270

40

20

16

76

9.

212

39

21

16

76

10.

278

36

24

15

75

11.

269

39

24

10

73

12.

277

35

20

17

72

13.

263

38

16

17

71

14.

219

39

20

11

70

15.

285

38

20

12

70

16.

288

37

22

11

70

17.

286

37

21

12

70

18.

258

38

22

9

69

19.

247

37

22

10

69

20.

240

37

16

16

69

21.

221

36

20

13

69

22.

229

36

21

11

68

23.

140

39

16

12

67

24.

243

39

19

9

67

25.

355

35

19

13

67

26.

276

34

20

13

67

27.

284

38

15

13

66

28.

248

38

17

11

66

29.

264

35

16

15

66

30.

267

33

16

17

66

31.

268

36

18

11

65

32.

215

39

16

9

64

33.

249

33

18

13

64

34.

281

39

17

7

63

35.

280

36

16

11

63

36.

245

34

21

8

63

37.

241

39

14

9

62

38.

228

38

17

6

61

39.

279

34

18

9

61

40.

238

36

17

7

60

41.

326

35

15

10

60

42.

256

34

14

11

59

43.

488

34

17

7

58

44.

902

38

13

5

56

45.

235

36

11

8

55

46.

244

33

14

7

54

47.

261

31

16

7

54

48.

189

34

13

6

53

49.

327

32

10

6

48

50.

287

24

10

14

48

51.

255

33

11

3

47

52.

330

35

10

1

46

53.

260

28

9

8

45

 

237

33

náhradní termín jednotné zkoušky

 

 

 

266

38

náhradní termín jednotné zkoušk

 

 

 

 

 

Výsledky školní části: