vzdělávací program

Art management a produkce

obor

63 – 41 – M / 01 Ekonomika a podnikání

 

 

                                          Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů ze dne 29. 4. 2019

                                                                    Přijatí uchazeči

pořadí 

IDČ

pohovor

ĆJL

MAT

CELKEM

 

 

 

 

 

 

1.

280/2019

39

20,4

20,4

79,8

2.

238/2019

38

24,6

14,4

77

3.

284/2019

34

22,8

16,8

73,6

4.

287/2019

39

20,4

12,6

72

5.

240/2019

34

22,2

14,4

70,6

6.

277/2019

39

18

12,6

69,6

7.

282/2019

38

18

11,4

67,4

8.

290/2019

31

19,2

14,4

64,6

9.

286/2019

30

17,4

16,2

63,6

10.

230/2019

35

17,4

10,8

63,2

11.

250/2019

36

16,2

10,2

62,4

12.

291/2019

39

16,8

3

58,8

13.

301/2019

29

15

13,8

57,8

14.

294/2019

38

12

7,2

57,2

15.

283/2019

39

8,4

9,6

57

 

 

                                               Nepřijatí uchazeči z důvodu kapacity školy

pořadí 

IDČ

pohovor

ĆJL

MAT

CELKEM

 

 

 

 

 

 

16.

289/2019

31

14,4

10,8

56,2

17.

288/2019

30

19,2

6

55,2

18.

274/2019

32

12

10,8

54,8

19.

298/2019

35

13,8

4,8

53,6

20.

245/2019

33

9

8,4

50,4

 

 

                                                                  Nepřijatí uchazeči

pořadí 

IDČ

pohovor

ĆJL

MAT

CELKEM

 

 

 

 

 

 

21.

251/2019

37

6

2,4

45,4

22.

299/2019

 

 

 

0

 

 

Informace pro přijaté uchazeče

Termín nahlédnutí do spisů pro přijaté uchazeče byl stanoven do pěti kalendářních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů na školním webu, a to v čase 9:00 – 11:00 a 14:00 – 15:30.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

 

Informace pro nepřijaté uchazeče

Termín nahlédnutí do spisů pro nepřijaté uchazeče byl stanoven do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy, a to v čase 9:00 – 11:00 a 14:00 – 15:30.

Uchazeči, kteří měli méně než 57 bodů (vzhledem k výsledkům stanovená hranice pro přijetí) ze 100 možných a zároveň vyhověli kritériím stanovených ředitelem školy pro přijímací řízení, mohou podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o nepřijetí.