vzdělávací program

Počítačová grafika a animace

obor

63 – 41 – M / 01 Ekonomika a podnikání

 

                                    Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů ze dne 29. 4. 2019

 

                                                                 Přijatí uchazeči

pořadí 

IDČ

pohovor

ĆJL

MAT

CELKEM

 

 

 

 

 

 

1.

241/2019

39

25, 8

18,6

83,4

2.

244/2019

35

18,6

24

77,6

3.

279/2019

40

26,4

10,8

77,2

4.

275/2019

35

21

16,2

72,2

5.

242/2019

32

21,6

13,2

66,8

6.

292/2019

38

18

10,2

66,2

7.

278/2019

36

18

8,4

62,4

8.

243/2019

33

13,8

15,6

62,4

9.

247/2019

37

13,2

12

62,2

10.

293/2019

32

20,4

8,4

60,8

 

 

                                              Nepřijatí uchazeči z důvodu kapacity školy

pořadí 

IDČ

pohovor

ĆJL

MAT

CELKEM

 

 

 

 

 

 

11.

362/2019

30

19,8

9

58,8

12.

252/2019

31

13,2

6

50,2

 

 

                                                                Nepřijatí uchazeči

pořadí 

IDČ

pohovor

ĆJL

MAT

CELKEM

 

 

 

 

 

 

13.

302/2019

 

 

 

0

14.

361/2019

 

 

 

0

15.

246/2019

 

 

 

0

16.

364/2019

 

 

 

0

 

 

Informace pro přijaté uchazeče

Termín nahlédnutí do spisů pro přijaté uchazeče byl stanoven do pěti kalendářních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů na školním webu, a to v čase 9:00 – 11:00 a 14:00 – 15:30.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

 

Informace pro nepřijaté uchazeče

Termín nahlédnutí do spisů pro nepřijaté uchazeče byl stanoven do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy, a to v čase 9:00 – 11:00 a 14:00 – 15:30.

Uchazeči, kteří měli méně než 60 bodů (vzhledem k výsledkům stanovená hranice pro přijetí) ze 100 možných a zároveň vyhověli kritériím stanovených ředitelem školy pro přijímací řízení, mohou podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o nepřijetí.