1.            Průběžně si připravovat práce z vlastní tvorby pro přijímací pohovor

2.            Doporučeno je zúčastnit se  „přijímaček nanečisto“

3.            Podat si přihlášku ke studiu

4.            Zúčastnit se přijímacího pohovoru dle pokynů sekretariátu školy

5.            Odevzdat na sekretariátu školy zápisový lístek

6.            Podepsat smlouvu se zřizovatelem školy (v případě nezletilých žáků zákonný zástupce)