Široká možnost uplatnění
Znalosti práva a reklamy, ekonomie, managementu a marketingu, ale hlavně jejich propojení s dobrými znalostmi z grafiky, designu a propagační tvorby umožňují vychovávat vysoce kvalifikované žáky, kteří jsou

schopni se uplatnit v praxi. 

 

Reklama, redakční činnost

Studenti jsou připravováni k výkonu povolání v oblasti počítačové grafiky a designu, ať už jako DTP operátoři, kreativní pracovníci v reklamních agenturách nebo v kulturních institucích, tiskárnách, časopisech a novinách, vydavatelství, designéři v grafických studiích. Dále se mohou uplatnit jako webdesigneři či pracovníci televizních či filmových studií.

 

Podnikání a marketing

Dále jsou studenti připravováni vzhledem k absolvování základních ekonomických předmětů i pro oblast podnikání nebo práci v marketingových odděleních nejrůznějších firem či k jakékoliv činnosti v obchodně ekonomické oblasti.

 

Vysoké školy

Studenti mohou pokračovat ve studiu na poměrně široké škále státních nebo soukromých vysokých škol zabývajících se studovaným zaměřením, a to včetně škol uměleckých.