Název vyučovacího předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

Povinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

 

Český jazyk a literatura

2

2

3

3

10

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

II. cizí jazyk

 

2

2

2

6

Dějepis

2

 

 

 

2

Matematika

3

2

2

2

9

Základy přírodních věd

2

2

 

 

4

Základy společenských věd

 

 

2

3

5

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Psychologie

 

 

 

2

2

Informatika

2

2

 

 

4

Podniková ekonomika

5

4

2

2

13

Art management

 

 

3

 

3

Marketing a reklama

 

 

2

2

4

Kreativní komunikace

2

 

 

 

2

Digitální fotografie

2

2

 

 

4

Typografie

2

 

 

 

2

Dějiny umění

 

2

2

3

7

Počítačová grafika

2

 

 

 

2

Produkce

 

3

4

4

11

Sociální komunikace

2

2

2

 

6

Mediální komunikace

 

2

2

 

4

Obchodní právo

 

 

 

2

2

Praxe

 

2

2

2

6

 

Celkem hodin

31

32

33

32

128

 

 

Nepovinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Seminář z matematiky

 

 

 

2

2

Seminář z anglického jazyka

 

 

 

2

2