SUTERÉN

     uč.  16

     ateliér modelování

 

 

kab. modelování

Mgr. P. Kolínský

 

 

uč.  17

     ateliér filmovétvorby

 

 

uč.  18

     ateliér fotografování

 

 

uč.  19

     ateliér analogové  

 

 

 

     fotografie

 

 

PŘÍZEMÍ

uč.  15

     ateliér animace

 

 

uč.  1

 

 

 

uč.  2

 

 

 

uč.  3

 

 

 

sborovna

 

 

 

sekretariát

J. Smejkalová

L. Kosová

 

zástupce ředitele

PaedDr. J. Hrouda

 

 

     bufet

 

 

 

     jednací místnost

 

 

 

kab. dějin umění, spole. věd

Mgr. V. Geršlová,

Mgr. Š. Rudolf

 

    a cizích jazyků

Bc. J. Smejkal

 

 

uč.  4

 

 

 

uč.  5

 

 

 

kab. cizích jazyků

MgA. Bc. S. Hašková,

Mgr H. Komárková

 

 

Mgr. H. Ondráčková,

Mgr. B. Šebestová

 

I. PATRO

kab. marketingu

Ing. Bc. S. Doležal

 

 

kabinet produkce, ekonomiky,

Mgr. D. Brabec,

Mgr. Z. Konečný

 

     TEV a přírodních věd

Mgr. N. Landová,

D. Tefr

 

 

Ing. M. Zeman

 

 

školník

R. Mastej

 

 

uč.  6

 

 

 

uč.  7

     výtvarný ateliér

 

 

kab. výtvarné tvorby, výchovný

MgA. H. Pšeničková

Ak mal. J. Klát

 

    poradce

 

 

 

uč.  8

 

 

 

uč.  9

     počítačová učebna

 

 

kab. českého jazyka

Mgr. O. Červinka,

Mgr. J. Petřinová

 

kab. matematiky a polygrafie

Bc. L. Pěčová,

Mgr. S. Ružbacká

 

ředitel

Mgr. Ing. J. Smejkal, Ph.D.

 

 

uč.  10

     počítačová učebna

 

 

kab. fotografie

Mgr. Z. Böhmová,

Bc. M. Nováková

 

 

Mgr. M. Říha,

M. Smejkal

 

 

S. Zbyněk

 

 

uč.  11

     počítačová učebna

 

 

uč.  12

     počítačová učebna

 

 

uč.  13

     počítačová učebna

 

 

kabinet animace a designu

Ak. mal. R. Jařabáčová,

Mgr. B. Dušek

 

 

MgA. A. Mastníková,

MgA. J. Tomašík

 

kabinet informatiky

Mgr. I. Georgiev

 

 

kabinet filmové tvorby

P. Bureš, DiS.,

P. O. Bureš, DiS.

 

     střižna

Mgr. Z. Zvonek,

Mgr. J. Žáček