SUTERÉN

     učebna  16

     ateliér modelování

 

kabinet modelování

Mgr. P. Kolínský

 

     učebna  17

     ateliér filmové tvorby

 

     učebna  18

     ateliér fotografování

 

     učebna  19

     ateliér analogové fotografie

 

 

PŘÍZEMÍ

     učebna  15

     ateliér animace

 

     učebna  1

 

 

     učebna  2

 

 

     učebna  3

 

 

     sborovna

 

 

sekretariát

J. Smejkalová

 

 

L. Kosová

 

zástupce ředitele

PaedDr. J. Hrouda

 

     bufet

 

 

     jednací místnost

 

 

kabinet dějin umění a cizích jazyků

Mgr. Š. Rudolf

 

 

Bc. J. Smejkal

 

 

Mgr. V. Geršlová

 

     učebna  4

 

 

     učebna  5

 

 

kabinet cizích jazyků

MgA. Bc. S. Hašková

 

 

Mgr H. Komárková

 

 

Mgr. H. Ondráčková

 

 

MgA. E. Pattová

 

 

I. PATRO

kabinet marketingu a produkce

Ing. Bc. S. Doležal

 

kabinet ekonomiky, tělesné výchovy

Mgr. Z. Konečný

 

     a přírodních věd

Mgr. M. Pavelka

 

 

D. Tefr

 

 

Ing. M. Zeman

 

školník

R. Mastej

 

     učebna 6

 

 

     učebna 7

     výtvarný ateliér

 

kabinet výtvarné tvorby

MgA. H. Pšeničková (vých. poradce)

 

 

Ak mal. J. Klát

 

     učebna 8

 

 

     učebna 9

     počítačová učebna

 

kabinet českého jazyka a

Mgr. O. Červinka

 

     společenských věd

Mgr. L. Trněný

 

kabinet matematiky a polygrafie

Bc. L. Pěčová

 

 

Mgr. S. Ružbacká

 

ředitel

Mgr. Ing. J. Smejkal, Ph.D.

 

     učebna 10

     počítačová učebna

 

kabinet fotografie

Mgr. Z. Böhmová

 

 

Bc. M. Nováková

 

 

Mgr. M. Říha

 

 

M. Smejkal

 

 

S. Zbyněk

 

     učebna 11

     počítačová učebna

 

     učebna 12

     počítačová učebna

 

     učebna 13

     počítačová učebna

 

kabinet animace a designu

Mgr. B. Dušek

 

 

Ak. mal. R. Jařabáčová

 

 

MgA. A. Mastníková

 

 

MgA. J. Tomašík

 

kabinet informatiky

Mgr. I. Georgiev

 

kabinet filmové tvorby

P. Bureš, DiS.

 

     střižna

Ing. D. Březina, MBA.

 

 

 

 Suterén

 

učebna  16

ateliér modelování

 

kabinet modelování

 

Mgr.P. Kolínský

učebna  17

filmový ateliér

 

učebna  18

ateliér fotografování

 

učebna  19

ateliér technologie fotografování

 

 

 

 

                                                   Přízemí

 

učebna  15

ateliér animace

 

učebna  1

 

 

učebna  2

 

 

učebna  3

 

 

sborovna

 

 

sekretariát

 

Ing. Š. Zrůnová

 

 

L. Kosová

zástupce ředitele

 

PaedDr. J. Hrouda

bufet

 

 

jednací místnost

 

 

kabinet cizích jazyků

 

Mgr. Š. Rudolf

 

 

Mgr. L. F. Ramírez

 

 

Bc. J. Smejkal

učebna  4

 

 

učebna  5

 

 

kabinet matematiky a cizích

 

Mgr. Š. Farkas

jazyků

 

Mgr. H. Komárková

 

 

Mgr. H. Ondráčková

 

 

J. Čiháková

 

 

Mgr. T. Ružbacká

 

 

 

                                                    I. patro

 

výchovný poradce

 

Mgr. Š. Farkas

kabinet ekonomiky a

 

Ing. Bc. S. Doležal

společenských věd

 

Ing. M. Zeman

 

 

D. Tefr

školník

 

R. Mastej

učebna 6

 

 

učebna 7

výtvarný ateliér

 

kabinet propagačního výtvarnictví

 

Mgr. H. Pšeničková

 

 

MgA. A. Rajčan Beránková

učebna 8

 

 

učebna 9

počítačová učebna

 

kabinet českého jazyka

 

Mgr. L. Trněný

a literatury

 

Mgr. O. Červinka

kabinet dějin umění a produkce

 

MgA. Mgr. O. Šímová

 

 

Mgr. J. Capanda

ředitel

zasedací místnost

Mgr. Ing. J. Smejkal, Ph.D.

učebna 10

 

 

učebna 11

počítačová učebna

 

kabinet AVT

 

MgA. Mgr. J. Kukal

 

 

P. Bureš, DiS.

učebna 12

počítačová učebna

 

kabinet animace a fotografie

 

Ak. mal. R. Jařabáčová

 

 

MgA. J. Tomašík

 

 

M. Smejkal

 

 

Mgr. M. Říha

učebna 13

počítačová učebna

 

učebna 14

ateliér AVT (střižna)