Obecné cíle

Odborná praxe je odborným předmětem praktického zaměření, ve kterém žáci vykonávají různé praktické činnosti profesního charakteru.

Soustředění hodin do týdenního bloku umožňuje zajímavější formou a tvůrčím způsobem připravovat žáky k výkonu profese a k samostatnosti při práci, propojovat znalosti a dovednosti z více předmětů

Žáci zpracovávají poměrně náročná zadání, která odpovídají skutečné činnosti odborníka v dané profesi, a při němž rozvíjejí dovednosti, vědomosti a schopnosti žáků klíčových pro jejich další profesní činnost


Charakteristika

Odborná praxe má praktické zaměření, ve kterém žáci vykonávají praktické činnosti jak profesního charakteru. Praxe je organizačně realizována a zajišťována školou (učitelé odborných předmětů) v rozsahu pěti týdnů během celého studia. Žáci se při ní bezprostředně zapojují pod vedením pověřeného odborného učitele do činností, které přímo odpovídají studovanému oboru. Tuto souvislou odbornou praxi povinně absolvují všichni žáci druhého až čtvrtého ročníku uměleckého oboru 82-41-M/17 Multimediální tvorba.

 

Zařazení odborné praxe do ročníku

                                                                                   2. ročník

ŠVP

 

Filmová a animační tvorba

Fotografie a média

 

 

 

 

pořadí

 

1. týden

1. týden

předmět

 

ANM

DIF

obsah

 

gif nebo loutková animace

sportovní fotografie

místo

 

Učebna + práce doma

exteriér

vedoucí

 

učitel ANM

učitel DIF

 

                                                                                 3. ročník

ŠVP

 

Filmová a animační tvorba

Fotografie a média

 

 

 

 

pořadí

 

2. týden

2. týden

předmět

 

FLM

FOT

obsah

 

studiová reportáž na natočené téma

fotografická reportáž

místo

 

exteriér + filmové studio

Exteriér + práce doma

vedoucí

 

učitel FLM

učitel FOT

 

 

 

 

pořadí

 

3. týden

3. týden

program

 

ANM

fotografie

obsah

 

3D model nebo klasická kreslená smyčka

propagační a dokumentační fotografie

místo

 

exteriér + práce doma

Ateliér + práce doma

vedoucí

 

učitel ANM

učitel FOT

 

                                                                                4. ročník

ŠVP

 

Filmová a animační tvorba

Fotografie a média

 

 

 

 

pořadí

 

4. týden

4. týden

předmět

 

DES

FOT

obsah

 

design prostoru (plenér)

...

místo

 

exteriér + práce doma

exteriér + práce doma

vedoucí

 

učitel DES

učitel FOT

 

 

 

 

pořadí

 

5. týden

5. týden

program

 

ANM nebo FLM (DES)

FOT a DES

obsah

 

realizace maturitní práce

realizace maturitní práce

místo

 

práce doma

práce doma

vedoucí

 

vedoucí maturitní práce

vedoucí maturitní práce

 

 

 

 

Pojetí praxe (strategie)

Jednou z forem odborné praxe je i profilová odborná praxe v rámci vzdělávání ve škole, která je zaměřena na praktické činnosti a dovednosti, které souvisí s odbornými profilovými předměty.

Výuka je organizována nejen tak, že žáci v těchto předmětech zpracují určité zadání či projekt (konkrétní úkol), ale že sami připraví a realizují jeho prezentaci (např.: zpracování svých prací pro své portfolio, výstavu či propagaci organizace; realizace části maturitní práce apod.)

 

Hodnocení odborné praxe

Výsledkem profilové odborné praxe je v obecné rovině schopnost žáka přenést myšlenku a nápad do nějaké formy umělecké tvorby. Konkrétním výsledkem je pak práce či soubor prací z oblasti výtvarnictví, designu, fotografie, animace, filmu apod.

Výsledky hodnocení tvorby žáků, která je realizována při praxi, jsou zahrnuty do pololetní klasifikace odborných předmětů.

 

Směřování praxe

Při praxi jsou rozvíjeny prakticky všechny klíčové dovednosti. Z nich však nejvíce se rozvíjí schopnosti žáků, které jsou nezbytné pro práci v pracovním kolektivu, pro samostatné rozhodování a přijímání odpovědnosti za řešení stanovených úkolů.
Odborná praxe přispívá k realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce, protože jsou při ní rozvíjeny všechny klíčové dovednosti., z nichž nejdůležitější jsou takové, které umožní absolventovi úspěšně se prosadit na trhu práce i v životě. 
 

Vedoucí praxe

Vedoucími odborné praxe jsou odborní učitelé, kteří vyučují příslušný předmět. Pro konkrétní praxi vždy zpracují projekt včetně harmonogramu činností, zajistí jeho realizaci i jeho vyhodnocení.