OTÁZKY  K ÚSTNÍ  MZ        

 

 

1.    Záběr a práce s kamerou

Skladebná řada: typy záběrů, jejich funkce a použití v rámci AV díla.

Kompozice záběru. 

Dramatické možnosti objektivů.

Práce se světlem.

Technické parametry (ostření, clona, barevné podání; formáty záznamu)

 

2.    Střih

Návaznost ve střihové skladbě.

Filmový rytmus.

Typy střihu.

Střih jako výrazový prostředek filmu.

Střihové impulsy.

 

3.    Zvuk a zvuková dramaturgie dokumentárního a hraného filmu

Jednotlivé komponenty zvukové složky filmu.

Zvukové komponenty u hraného filmu a způsoby jejich užití.

Zvukové komponenty u dokumentárního filmu a způsoby jejich užití.

Způsoby nahrávání filmového zvuku.

 

4.    Dokumentární film

Formy a žánry dokumentární tvorby.

Rozdíly mezi publicistickým pořadem a dokumentárním filmem.

Typy výpovědí v návaznosti na obrazovou složku.

Bodový scénář.

Práce s komentářem.

Dokumentární a hraný film – pokusy o fúzi z obou stran.

 

5.    Scénář a stavba hraného filmu

Dramatický oblouk a fáze literární přípravy.

Sekvenční střih a základní stavba hraného filmu

(lineární, paralelní, křížová, retrospektivní a mozaiková montáž).

Filmový prostor a čas (včetně metod kondenzace a ředění filmového času).

 

6.    Inscenační pravidla a vliv audiovizuální tvorby

Předsnímací jednoty.

Základní inscenační pravidla

(osy, hlavního směru, jednoty pohledů, jednoty směru pohybu).

Filmový štáb a funkce jeho členů.

Sociální působení audio-vizuální tvorby.

 

7.    Střihový program Adobe Premiere

Rozložení pracovní plochy.

Horizontální a vertikální montáž.

Možnosti úpravy obrazu a zvuku.

Audio a video přechody.

Práce s video-okny a proměnnými parametry v rámci jediného klipu.

Zrychlování, zpomalování a časová orientace záznamu.

 

8.    Programy a grafické formáty

Adobe  Photoshop,  Illustrator,  indesign,  Flash,  Premiere, Cinema 4D.

PSD, JPEG, GIF, BMP, PNG, PDF, XML, AI, EPS, C4D.

Definice, vlastnosti a využití.

Import / export a spolupráce mezi programy.

Barevné režimy: RGB, CMYK (definice, rozdíly, využití).

 

9.    Rozdíly mezi 2D a 3D grafikou

Využití jednotlivých programů z řady Adobe CS.

Základní 3D programy a jejich využití.

Bitmapová a vektorová grafika (definice, rozdíly, využití).

Princip zobrazení 3D grafiky. 

 

10.  Postupy modelování (Cinema 4D)

Cinema 4D - definice, vlastnosti a využití.

Demonstrace různých postupů modelování v C4D.

Modelovací nástroje, výchozí modelovací objekty (křivky a primitiva).

Modelační nástroje v C4D, demonstrace jejich funkce. 

 

11.  Základní principy animace, animační postupy (Cinema 4D)

Cinema 4D - definice, vlastnosti a využití.

Vytváření klíčových snímků.

Práce s křivkami a časovou osou.

Animace kamery, světel.

Timing. 

 

12.  Nastavení kamery a světel, rendering (Cinema 4D)

Cinema 4D - definice, vlastnosti a využití.

Vlastnosti a druhy světel, možnosti nasvícení scény.

Práce s kamerou ve 3D.

Základní principy renderingu 3D scén.

Vysvětlení pojmu Plugin.
 


13.  Techniky modelování – Polygony, historie a využití animace

       (Cinema 4D)

Cinema 4D - definice, vlastnosti a využití.

Vysvětlení pojmu Polygon, Vertex, Křivka, N-gon.

Postup při polygonovém modelování.

NURBS  vs. Polygony.

Tendence v současné technologii.

Historie a využití klasické a počítačové animace.

Popis různých klasických animačních technologií.

Animační programy (3D a 2D programy).

Srovnání počítačové a klasické animace.

 

14.  Techniky modelování – NURBS, texturování (Cinema 4D)

Vysvětlení pojmu NURBS.

Proč a kdy se NURBS používají.

Typy NURBS objektů v C4D.

 Princip projekcí textur, nastavení jejich vlastností.

Vysvětlení pojmu UV mapa, kdy se používá a proč; druhy UV projekcí.

Co všechno se dá zobrazit texturou.

 

15.     Kresba                                                                                          

Historie kresby.

Charakteristika kresby (vysvětlení pojmu; základní vyjadřovací prostředky kresby).

Rozdělení kresby.

Ruční papír, vodoznak.

Moderní výroba papíru, nejznámější výrobci.

Gramáž, formáty, druhy papíru podle použití.

 

16.     Malba                                                                                           

Historie. Techniky. Druhy.

Tempera olejová (vaječná, kaseinová), olejomalba, akryl, akvarel, kvaš

     (popis techniky; příklady autorů a jejich děl).

Postupy při výstavbě obrazových vrstev (od podložky po závěrečný lak).

Á la prima malba. Vrstvená malba s lazurami. Typy štětců.

Barevné spektrum.

Tinta (odstín), sytost (intenzita) a světlost (valér – od bílé k černé).

Malířské směry, které se zabývaly prací barvou a světlem.

Účinky barvy na psychiku člověka.

 

17.     Sochařství

Historie a vývoj sochařství.

Umění trojrozměrného objektu, reliéfy – rozdělení.

Modelování, řezání, sváření, lití (základní popis -sádra), sekání.

Rozdíly mezi skulpturou a plastikou, technika ztraceného vosku – bronz, pálení hlína, sádra, mramor – nástroje pro skulpturu, plastiku.

Příklady autorů a jejich děl.

 

18.     Perspektiva a kompozice                                                

Pojem perspektiva a kompozice.

Druhy perspektivy.

Druhy kompozic, příklady, využití kompozice.

Zlatý řez, optický a geometrický střed.

Sazební obrazec, černá, bílá a šedá místa.

 

19.     Fotografie                                                                         

Čas, clona, citlivost, hloubka ostrosti, formát RAW.

Fotografické žánry a jejich charakteristika.

Osobnosti české a světové fotografie.

Fotografie v reklamě, billboardy.

 

20.     Knižní grafika a písmo

Historie a vývoj písma.

Písmová osnova, kresba a klasifikace písma.

Písmová rodina a řez písma. Proporcionální a neproporcionální písmo.

Historie knihy (příklady).

Hlavní části knižního celku, přebal, vazba, zrcadlo.

Frontispis, copyright, tiráž, anotace, ex-libris.

Iniciály, kaligrafie, iluminované písmo, monogramy.

 

 

21.     Grafika                                                                              

Charakteristické rysy.

Grafické techniky, nástroje.

Tisk z výšky, tisk z plochy, tisk z hloubky.

Poštovní známka (grafika komunikace).

Ceniny, bankovky, ex-libris.

Sítotisk, ofsetový a digitální tisk. Jejich historie, význam a využití.

 

22.    Propagační prostředky                                        

Propagace, charakterizace, historie.

Tvorba a druhy propagačních prostředků (plakát, billboard, leták, katalog, …).

Logo a značka, corporate design, grafický manuál.

Vizuální komunikace, informační systém.

Piktogram a symbol.

 

23.     Funkce Photoshopu                     

Využití a možnosti programu.

Vrstvy, selekce, globální a lokální úpravy, postupy a praktické použití.

Režimy barev, správa barev.

Grafické formáty (JPG, GIF, PNG, PDF, TIF atd.)

Bitmapová a vektorová grafika (definice, rozdíly, využití).

Postup od návrhu po hotovou tiskovinu.

 

24.     Illustrator                           

Využití a možnosti programu.

Křivky, kotevní body a jejich editace, transformace.

Atributy vzhledu a grafické styly.

Sigmaking.

Podlahová grafika a řezaná reklama.

Pre-press (rozlišení, barevné režimy, formáty dokumentů, tiskové značky).

 

25.     Funkce InDesignu  

Využití a možnosti programu v rámci grafické tvorby.

Vzorové stránky, natékání, zřetězení a obtékání textu, číslování stránek.

Odstavcové a objektové styly, tabulky. Dělení slov.

Proklad, vyrovnání a prostrkání.

Definice, zásady a využití hladké, smíšené a akcidenční sazby.

Stránkový a řádkový rejstřík.

Pre-press (rozlišení, barevné režimy, formáty dokumentů, tiskové značky).

 

                                                                                                     

Praha, 31. 10.2014                                                                                       Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

                                                                                                                        ředitel školy