Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Nový studijní program: Počítačová grafika a animace (od 1. 9.)

 

Zahájení výuky nového studijního programu a to již od 1. 9. 2017, tedy pro školní rok 2017/2018!

V rámci studijního oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání to bude ŠVP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A ANIMACE.

Bude určen uchazečům, kteří mají talent vytvářet na počítači různé aplikace, např. webové stránky, webové animace, počítačovou grafiku, 3D animaci, grafický design, atd. Dalšími předměty budou Psychologie, Podniková ekonomika, Marketing a reklama, Management, Kreativní komunikace, Digitální fotografie, Nová média, Základy programování a všeobecně vzdělávací předměty včetně dvou cizích jazyků.

Tento ŠVP nebude tedy zaměřen na výtvarné předměty jako je kresba, malba, modelování, kreslená animace, atd.

Poptávka po absolventech tohoto studijního zaměření je velká a nepochybujeme o tom, že to bude na naší škole významný studijní obor.

Přihlášky přijímáme do 1. 3. 2017, Talentové zkoušky se nekonají, přijímací řízení spočívá v absolvování jednotného testu z ČJL a MAT a přijímacího pohovoru v dubnu 2017 – tak jako je tomu i u zájemců o studium ŠVP Výtvarnictví a grafický design a Art management a produkce.

Věřím, že Vás tato nabídka a studijní možnost osloví.

 

                                      Zdraví Vás  

                                                                                                   

                                 Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

                                          ředitel školy