Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Termín odevzdání portfolia (do 5. 4.)

 

Konečný termín pro odevzdání portfolia (4. r.) je středa 5. 4. 2017. Kdo do tohoto termínu portfolio neodevzdá, bude hodnocen v odborném předmětu nedostatečně.