Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Profilová odborná praxe 2.B - FAM (2. - 9. 5.)

 

 

projekt

odborná praxe (povinný)

obor / ŠVP

82-41-M/17 Multimediální torba

vzdělávací program

Fotografie a média

ročník / třída

druhý  /  2.B

termín

2. - 9. 5. 2017

místo  

škola (uč. 9,13 + 15, 16) + práce v exteriéru

název

Sportovní fotografie

volitelné žánrové kategorie

sportovní fotografie

výsledky vzdělávání

student:

dokáže zpracovat finální návrh pro další zpracování;

používá odpovídající techniku a zařízení;

zvládne organizovat svou práci z hlediska dodržení termínů;

dokáže realizovat výtvarně a technicky náročné efektivní fotografie;

zvládá vhodnou techniku svícení, expozice, ostření atd.

dovede řešit technické problémy při realizaci výtvarného návrhu.

               

Zadání

učitel

Mgr. M. Říha

kategorie

Sportovní fotografie

název

Sportovní fotografie

rozsah / obsah

2 - 3 fotografie

fotografie zachycující atmosféru vybrané sportovní akce

forma a termín odevzdání

připravit pro prezentaci

11. 5. 2017

zadání (průběh a body hodnocení)

1. průzkum úkolu – volba sportovní akce či sportu  a zjištění všech možností (termíny, …)

2. volba způsobu realizace fotografií („scénář“)

3. realizace dostatečného počtu fotografií

3. postprodukce s využitím počítačových programů

4. prezentace s hodnocením, která bude doplněna o krátký průvodní text

seznam studentů

Boháčová,   Dang,   Endrlová,   Havel,  Hněvsová,

Hons,  Janíčková,  Jedličková,  Krásná,  Matouš,

Melicharová,   Molíková,  Nguyenová,  O´Keeffe,

Podlipský,  Trofimová,  Wildová,  Zazová