Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Výtvarnictví a užitý design (od 1. 9.)

 

S platností od školního roku 2018 / 19 dochází k přeřazení ŠVP Výtvarnictví a grafický design (VGD) oboru Ekonomika a podnikání do oboru Multimediální tvorbaVzdělávání v tomto oboru se týká nově přijímaných uchazečů.

Program Výtvarnictví a užitý design (VUD) bude i nadále zaměřen na kresbu, malbu, kreativní komunikaci, fotografickou tvorbu, uměleckou a počítačovou grafiku, řešení propagačních akcí, ale nově daleko více na design a modelování konkrétních užitých předmětů, na užitý design. Tedy na oblast, která ještě více přispěje k lepšímu uplatnění absolventů VUD v praxi či v dalším studiu.