Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Přijatí a nepřijatí uchazečů FAM a FAT (5. 2.)

 

 

                   Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů -  5. 2. 2018       

        Fotografie a média                                      Filmová a animační tvorba

poř.

ID.

ŠVP

body

 

poř.

ID

zaměření

body

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1043

FAM

99

 

1

1110

FAT

98

2

1135

FAM

98

 

2

1197

FAT

98

3

1138

FAM

98

 

3

1224

FAT

98

4

1122

FAM

98

 

4

1176

FAT

96

5

1092

FAM

96

 

5

1074

FAT

96

6

1196

FAM

95

 

6

1111

FAT

96

7

1151

FAM

95

 

7

1106

FAT

95

8

1067

FAM

95

 

8

1117

FAT

95

9

1068

FAM

95

 

9

1154

FAT

94

10

1045

FAM

95

 

10

1098

FAT

93

11

1226

FAM

93

 

11

1118

FAT

93

12

1101

FAM

93

 

12

1164

FAT

93

13

1147

FAM

92

 

13

1188

FAT

92

14

1193

FAM

90

 

14

1058

FAT

92

15

1113

FAM

90

 

15

1103

FAT

90

16

1225

FAM

90

 

16

1194

FAT

90

17

1195

FAM

90

 

17

1155

FAT

90

18

1109

FAM

90

 

18

1190

FAT

90

19

1160

FAM

90

 

19

1104

FAT

90

20

1187

FAM

90

 

20

1199

FAT

90

21

1133

FAM

90

 

21

1124

FAT

90

22

1152

FAM

90

 

22

1168

FAT

90

23

1119

FAM

90

 

23

1093

FAT    

90

24

1167

FAM

90

 

24

1185

FAT

89

25

1186

FAM 

90

 

25

1128

FAT

89

26

1132

FAM             

90

 

26

1191

FAT

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPŘIJATÍ - KAPACITA

 

NEPŘIJATÍ - KAPACITA

27

1072

FAM

89

 

27

1131

FAT

87

28

1142

FAM

89

 

28

1134

FAT

85

29

1116

FAM

89

 

29

1153

FAT

85

30

1169

FAM

89

 

30

1174

FAT

84

31

1102

FAM

88

 

31

1047

FAT

75

32

1112

FAM

88

 

32

1141

FAT

75

33

1094

FAM

87

 

33

1125

FAT

73

34

1146

FAM

87

 

34

1183

FAT

70

35

1089

FAM

87

 

35

1114

FAT

70

36

1129

FAM

85

 

36

1149

FAT

69

37

1140

FAM  

84

 

37

1180

FAT

68

38

1123

FAM

80

 

38

1148

FAT

65

39

1091

FAM

79

 

39

1163

FAT

63

40

1144

FAM

79

 

40

1136

FAT

63

41

1171

FAM

78

 

 

 

 

 

42

1145

FAM

78

 

NEPŘIJATÍ - NEDOSTATEK BODŮ

43

1063

FAM

78

 

41

1181

FAT

54

44

1156

FAM

78

 

42

1172

FAT

53

45

1095

FAM

78

 

43

1254

FAT

53

46

1143

FAM

72

 

 

 

 

 

47

1130

FAM

70

 

NEDOSTAVIL SE

48

1159

FAM

69

 

44

1157

FAT

0

49

1189

FAM

68

         

50

1166

FAM   

68

         

51

1158

FAM

64

         

52

1192

FAM

63

         

53

1178

FAM

63

         

 

 

 

 

         

NEPŘIJATÍ - NEDOSTATEK BODŮ

         

54

1177

FAM

59

         

55

1137

FAM

58

         

56

1096

FAM

54

         

 

 

 

 

         

NEDOSTAVILI SE

         

57.

1170

FAM

0

         

58

1223

FAM

0

         
                 
                 

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů:

Filmová a animační tvorba

26

Fotografie a média

26

 

 

Poznámka:

Někteří uchazeči si podali přihlášku na 2 školy a své přijetí u nás nemusí potvrdit Zápisovým lístkem. 

V tomto případě bude doplněn potřebný počet uchazečů v následném pořadí.

U zaměření Výtvarnictví a užitý design (VUD) budou výsledky zveřejněny až po náhradním termínu talentových zkoušek, které se uskuteční 16. 4. 2018 (výsledky pak až 17. 4. 2018).

 

Harmonogram:

5. – 15. 2.

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče

16. 4.

VUD - náhradní termín talentových zkoušek

 

 

 

Seznam uchazečů, kteří měli nižší počet bodů 

Uchazeči vyhověli kritériím stanoveným ředitelem školy pro přijímací řízení, získali však méně než 90 (FAM) a 88 (FAT) bodů ze 100 možných, což je prozatím počet volných míst vzhledem k předpokládanému počtu přijímaných uchazečů.