Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Odevzdání maturitních prací (do 28. 3.)

 

Všichni studenti, klteří se přihlásili k MZ (jarní termín), odevzdají do 28. 3. 2018 do 14:00 kompletní maturitní práci (vlastní práce, obhajoba. CD atd.).

Maturitní práce se odevzdává u ZŘŠ (výjímečně v sekretariátu školy).