Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Zájezd do Německa - Bamberk

Jednodenní zájezd do německého Bamberku se bude konat ve čtvrtek 28. 6. 2018

Cena je 400 Kč pro všechny (i mimoškolní zájemce), ale žákům, kteří dosáhnou průměru na konci školního roku pod 1,5 bude poplatek vrácen a zájezd pro ně bude odměnou za dobrý prospěch!

Přihlášky a platba do 31. 5. na sekretariátu školy.