Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Lyžařský zájezd - pokyny pro doplatek

Pokyny k platbě za lyžařský zájezd:

doplatek ve výši 3800,- Kč se platí na účet školy, č. účtu: 96962369/0800 (stejné číslo účtu jeko pro platby školného), variabilní symbol je rodné číslo, do poznámky prosíme uvést jméno studenta a "lyže" . Splatnost nejpozději do 30. 11. 2018.