Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Přijímačky nanečisto (26. 11.)

 

Jako pomoc zájemcům o studium v orientaci při výběru vzdělávacího programu organizujeme na naší škole „přijímačky nanečisto“, které proběhnou ve stejných dnech jako „dny otevřených dveří“.

Stačí si tedy jen v sekretariátu školy domluvit čas pohovoru a dostavit se v určený čas se svým souborem prací, které jsou požadoványpro určitý vzdělávací program.

Na tyto pohovory je potřeba, aby si uchazeči přinesli ukázky své dosavadní tvorby. Při konzultacích s ředitelem školy a odbornými pedagogy budou tyto práce posouzeny a bude doporučena volba vzdělávacího programu.

 

Termíny:

26. 11. 29. 11. 3. 12. 6. 12. 10. 1.