Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.



Odevzdání maturitní práce (do 29. 3.)

 

Konečný termín odevzdání maturitní práce pro jarní termín maturitní zkoušky je 29. 3. 2019.

Kompletní práce (písemná obhajoba, CD, práce) se odevzdává zástupci ŘŠ do 12:00 (v jeho nepřítomnosti na sekretariát školy).