Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Odborná praxe 2.B (od 29. 4.)

     

                                                  Projekt odborné praxe

projekt

odborná praxe (povinný)

obor

82-41-M/17 Multimediální torba

vzdělávací program

Fotografie a média

třída

2.B

termín

29. – 30. 4. a 2. – 6. 5. 2019

místo  

škola (uč. 9,13 + 15, 16) + práce v exteriéru

název

A)  Atmosférická fotografie    

B)  Módní fotografie

C)  Sportovní fotografie   

volitelné žánrové kategorie

sportovní, módní, reklamní

výsledky vzdělávání studenta

dokáže zpracovat finální návrh pro další zpracování;

používá odpovídající techniku a zařízení;

zvládne organizovat svou práci z hlediska dodržení termínů;

dokáže realizovat výtvarně a technicky náročné efektivní fotografie;

zvládá vhodnou techniku svícení, expozice, ostření atd.

dovede řešit technické problémy při realizaci výtvarného návrhu.

               

                                                  Zadání

učitel

Mgr. M. Říha

název

Atmosférická fotografie / Módní fotografie / Sportovní fotografie 

rozsah / obsah

A)  Atmosférická fotografie:  Set 5 – 10 fotografií

B)  Móda: Set 5 – 10 fotografií módního charakteru ve smyslu reklamního editoriálu pro časopis. Fotograf by si měl zajistit zapůjčení oděvů z některého z módních domů, zajistit exteriérovou lokaci, modely/ky a MUArtistu/ku. Výsledný set fotografií by měl být na fotkách doplněn o texty zobrazující použitou značku oděvu a jeho cenu. Na poslední straně bude seznam všech účastníků a jména lokací. Fotografie by měly splňovat tendenci reklamy – tzn. být poutavé pro případného zájemce o koupi zboží a zároveň originální, nápaditě zpracované co do sladění oblečení a prostředí.

C)  Sport:  Set 5 – 10 fotografií zachycujících sportovní činnost vybraného jednotlivce polodokumentární, polo-inscenovanou formou – výsledný set fotografií by měl být barevně sladěný tak, aby bylo patrné, že se jedná o jeden celek.

forma a termín odevzdání

příprava fotografií pro prezentaci

15. 5. 2019

zadání (průběh a body hodnocení)

1. průzkum úkolu – volba sportovní akce či sportu a zjištění všech možností (termíny, …). Zapůjčení oblečení a zajištění týmu k focení editoriálu.

2. volba způsobu realizace fotografií („scénář“)

3. realizace dostatečného počtu fotografií

3. postprodukce s využitím počítačových programů

4. prezentace s hodnocením, která bude doplněna o krátký průvodní text