Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Odborná praxe 3.B (od 29. 4.)

 

                                                 PROJEKT ODBORNÉ PRAXE

projekt

odborná praxe (povinný)

obor

82-41-M/17 Multimediální torba

ŠVP

Fotografie a média

třída

3.B

termín

29. – 30. 4. a 2. – 6. 5. 2019

místo  

uč. 11,13  + práce doma

Název

A) Přebal knihy

volitelné žánrové kategorie

volný výběr fotografických žánrů

výsledky vzdělávání

student:

dokáže zpracovat finální návrh pro další zpracování;

používá odpovídající techniku a zařízení;

zvládne organizovat svou práci z hlediska dodržení termínů;

dokáže realizovat výtvarně a technicky náročné fotografie;

volí vhodné pozadí a zvládá techniku svícení, expozice, ostření atd.

dovede řešit technické problémy při realizaci výtvarného návrhu.

              

                                                   Zadání

učitel

Bc. M. Nováková

kategorie

volný výběr fotografických žánrů

název

A) Přebal knihy

rozsah / obsah

fotografická série o min. 3 snímcích /

forma a termín odevzdání

připravit pro tisk v Tif/300 dpi a pro web/72 dpi

14. 5. 2019

zadání (průběh a body hodnocení)

1. průzkum úkolu – volba zaměření a způsobu realizace fotografií („scénář“)

2. realizace dostatečného počtu fotografií

3. postprodukce s využitím počítačových programů

4. prezentace s hodnocením, která bude doplněna o krátký průvodní text