Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Den otevřených dveří + přijímačky nanečisto (22. 10. )

 

Dne 22. 10. 2019 se uskuteční na naší škole den otevřených dveří a zároveň v tento den budou probíhat přijímačky nanečisto.

 

Přijímačky nanečisto

U přijímaček nanečisto je nutné si s dostatečným předstihem v sekretariátu školy domluvit čas pohovoru a dostavit se v určený čas do školy.

Na tento pohovor je potřeba, aby si zájemci o studium přinesli ukázky své dosavadní tvorby.

 

Den otevřených dveří

Individuální prohlídka školy v doprovodu studentů školy v čase od 13 do 17 hodin. Přesnější informace o škole je možno získat u zástupce ŘŠ nebo na sekretariátu školy.