Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Ukončení přihlašování k MZ (2. 12.)

 

Do pondělí 2. 12. 2019 se mohou studenti 4. ročníku a zároveň absolventi, kteří chtějí maturovat na jaře 2020, přihlašovat k jarnímu termínu maturitní zkoušky 2020.

 

Studenti i uchazeči se přihlašují osobně u zástupce ŘŠ (v jeho nepřítomnosti na sekretariátu školy).