DEN 
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
25. 11. 2019 
13:00 - 17:00 HOD
PŘIJÍMAČKY
NANEČISTO
25. 11. 2019
ČAS SI DOMLUVTE V SEKRETARIÁTU