Obor: 82-41-M/17 Multimediální tvorba 

 ŠVP: Filmová a animační tvorba, Fotografie a média,Výtvarnictví a užitý design

  Přijímací zkouška s talentovou zkouškou se koná na naší škole 6. až 10. ledna 2020 (PO-PÁ). 

 

 

 

   Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

    ŠVP: Art management a produkce, Počítačová grafika a animace

 

1. řádný termín:

14. dubna 2020 - čtyřleté obory vzdělání 

2. řádný termín:

15. dubna 2020 - čtyřleté obory vzdělání 

 

1. náhradní termín:

13. května 2020 - čtyřleté obory vzdělání 

2. náhradní termín:

14. května 2020 - čtyřleté obory vzdělání 

 

 

Přijímací ústní pohovory:

20. dubna 2020 - čtyřleté obory vzdělání 

21. dubna 2020 - čtyřleté obory vzdělání