Každý uchazeč může písemný test (ČJL a MAT) konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.