Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Vítejte na stránkách školy


                     Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy !

 

Školní rok je v plném proudu, je za námi hodnocení 1. čtvrtletí a řada úspěšných akcí. Hodnocení prospěchu bylo celkově velmi dobré, kázeňské přestupky se téměř nevyskytly, v docházce nebyla zaznamenána ani jedna neomluvená hodina.

10. října jsme uspořádali v kině Lucerna filmovou přehlídku EDUSOSTARS spolu s výstavou výtvarných prací. Porota hodnotila celkem 9 krátkých filmů a 9 filmových animací. Zvítězil film Olekseje Melnyčenka a Matěje Havla „Chtěla jsem být baletkou“ a animace Nikol Mazepiny „Tea Party“. Přehlídka proběhla za velké účasti přítomných studentů a pedagogů a setkala se značným ohlasem. V říjnu 2024 tuto přehlídku zopakujeme.

Další úspěšnou akcí školy byla účast na fotografické výstavě Prague Photo Preview, pořádané organizací Prague Photo v Clam Gallasově paláci v Praze 1 od 13. do 19. listopadu. Zde se stal vítězem náš student Zdeněk Píša se svou fotografickou kolekcí. Jde o velký úspěch, kdy bude mj. za odměnu moci mít vlastní expozici v příštím ročníku této přehlídky. Naše škola se pak bude na této přehlídce prezentovat na mnohem větším prostorem než nyní. Možná jste sledovali rozhovor se Zdeňkem Píšou na ČT1. Časopis FOTO-VIDEO v těchto dnech vyhodnotil naši školu jako třetí nejlepší školu fotografie v České republice.

9. listopadu jsem se zúčastnil Konference školství 2024 za účasti ministra školství M. Beka, jeho náměstků, představitelů zaměstnaneckých svazů, odborů, atd.. Řešilo se zejména financování školství v r. 2024. Všichni jistě sledujete dramatickou situaci, která má vrcholit stávkou 27. listopadu.

Dovolte mi, abych se krátce zmínil o stanovisku naší školy. Původně chtělo Ministerstvo financí zkrátit rozpočet MŠMT na r. 2024 o 29 miliard Kč, později však byl aktivitou ministra školství tento rozpočet naopak zvýšen o cca 4 mld. Kč a MŠMT se stalo jedním z mála rezortů, kterému byly finanční prostředky oproti současnosti zvýšeny. Ostatním ministerstvům jsou vesměs finance kráceny.

Obavy jsou ale zejména z podfinancování nepedagogických pracovníků (zejména ve školních jídelnách) a platů asistentů pedagoga. Dále ze zvyšování počtu povinného počtu žáků ve třídách, omezení půlených tříd (zvyšování tzv. PH max), což by se nepříznivě projevilo nejen ve výuce cizích jazyků ale i v dalších odborných, specializovaných předmětech.

V těchto dnech ale označil ministr Bek obavy z likvidace půlených tříd a ze zhoršování kvality výuky za neopodstatněné. Dále bude údajně usilovat o další finanční prostředky pro školství po r. 2024. Naše škola se vzhledem k postojům a snahám ministra školství ke zmíněné stávce 27.11. nepřipojí. Domníváme se, že se nám podaří bez větších problémů v r. 2024 pokračovat v dosavadní výuce a i půlené hodiny zachovat. Jsme připraveni samozřejmě i nadále dodržovat rozpočtovou kázeň – ostatně externí audit hospodaření naší školy za rok 2022, který je povinně každoročně zpracováván, skončil opět výrokem „bez výhrad“.

Ve dnech 24. – 26.11. se koná přehlídka pražských středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru. Naše škola má opět expozici ve stánku č. 117 v 1. patře. Děkuji všem pedagogům a studentům, kteří se podíleli na její přípravě a budou se podílet i na jejím průběhu. Současně Vás všechny na tuto přehlídku srdečně zvou! Budete moci porovnat, jak jsme na tom mezi ostatními školami.

Blíží se také vánoční svátky. Ještě předtím 2. prosince někteří z Vás pojedou na školní adventní zájezd do německého Regensburgu.

Přeji Vám, abyste vánoční prázdniny prožili ve zdraví a štěstí s Vašimi nejbližšími.

                         Hezké Vánoce Vám všem přeje Váš

 

                                                                                                                                         Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD., MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                   ředitel školy

 

V Praze dne 22. listopadu 2023