Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy,

 

dovolte mi, abych Vám rád sdělil, že školní rok 2020/21 skončil, pokud se týká studijních výsledků, velice úspěšně. Vždyť celá třetina žáků má vyznamenání a pouze čtyři žáci budou dělat na konci srpna opravné zkoušky. Ostatní prospěli velmi dobře. Tyto výsledky znamenají, že díky studijnímu úsilí žáků, jejich rodičů a samozřejmě práci pedagogů jsme úspěšně zvládli i on-line výuku spojenou s individuálními konzultacemi i v obtížné epidemiologické situaci, kdy musela být škola uzavřena.

Za tyto výsledky všem žákům, rodičům i pedagogům děkujeme!

Rovněž maturitní zkoušky s výjimkou několika didaktických testů a jediné odborné zkoušky dopadly výborně či velmi dobře. Gratulujeme! Letošní netradiční předávání maturitních vysvědčení, které se konalo 28. 6. na zahradě školy, proběhlo v přátelské atmosféře odpovídající dosaženým maturitním výsledkům. Maturanti, ale i ostatní žáci se rádi fotografovali u nové školní budovy, která byla konečně 25. května zkolaudována. Prohlídka nové tělocvičny, filmového, fotografického a výtvarného ateliéru bude pro všechny možná 1. září po zahájení školního roku 2021/22.

O prázdninách dokončíme ještě práce v budově školy (např. realizaci školního rozhlasu) i na školní zahradě, kde postavíme zastřešenou pergolu, která bude sloužit i jako venkovní učebna.

Přeji Vám všem hezké prázdniny a těším se, že se po nich ve zdraví zase ve škole všichni sejdeme!

 

                                               S pozdravem Váš

 

                                                                                                                                              Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD.

                                                                                                                                                       ředitel školy

 

V Praze dne 30. 6. 2021.