Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy,

dovolte mi, abych Vás informoval o tom, co nás ve škole v nejbližší době čeká.

Od 26. dubna bude obnovena prezenční praktická výuka předmětů Digitální fotografie, Analogová fotografie, Fotografická tvorba, Fotografie a média, Základy filmové tvorby, Filmová tvorba, Animace, Výtvarnictví, Modelování, Figurální malba, Užitý design, Kreativní komunikace. V tomto případě není počet přítomných žáků omezen.

Kromě toho se mohou v ostatních předmětech konat skupinové konzultace pro maximálně 6 osob a individuální konzultace.

Bohužel trvají hygienicko epidemiologická opatření, která je nutné při vstupu do školy dodržovat. Kromě negativních antigenních testů, které provádíme ve škole a které nesmí být starší více než 48 hodin je to používání respirátoru v prostorách školy.

Čekají nás přijímací zkoušky na ekonomické školní vzdělávací programy, tj. Art management a produkce a Počítačová grafika a animace, které budou 5.5. - 7.5.2021. Věřím, že i toto přijímací řízení proběhne úspěšně, tak jako talentové zkoušky v lednu na ostatní vzdělávací programy. Na nové žáky se těšíme.

Didaktické testy z ČJL a ANJ budou 24.5. - 26.5.2021, obhajoby maturitních prací a ústní maturitní zkoušky pak 7.6. - 18.6.2021.

Děkuji všem našim studentům, pedagogům i ostatním zaměstnancům za projevené velké studijní a pracovní úsilí ve snaze po splnění studijních a pracovních úkolů i za mimořádně nepříznivých podmínek. Uvědomujeme si, že distanční výuka bez dostatečného sociálního kontaktu může působit někdy i jako únavný, depresivní stereotyp. Z tohoto důvodu jsme zkrátili vyučovací hodinu o 10 minut (na 35 minut), aby mohly být delší přestávky na relaxaci. 

Dovolte mi závěrem, abych nám všem v této nelehké době popřál hodně zdraví, štěstí ale i sil a pevných nervů!

 

                                               Zdraví Vás Váš                        Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD.

                                                                                                     ředitel školy

 

V Praze dne 21. 4. 2021.