Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy !

Skončily jarní maturitní zkoušky, přijímací řízení včetně různých odvolání a náhradních termínů a pomalu končí i školní rok 2021/22. Dovolte mi tedy malou rekapitulaci.

Doufejme, že nadlouho skončilo „covidové období“, kdy byl vážně narušován řádný chod školy. Častá on-line či hybridní výuka, obtížná možnost konzultací a podobně,  nás vedly k obavám o osud zejména maturitních zkoušek, pro které letos nebylo prakticky žádné zvýhodnění z epidemiologických důvodů. V loňském roce tomu tak bylo, třeba z ČJL a ANJ se mohlo maturovat dobrovolně.

Jsem rád že přesto dopadly maturity velmi dobře. Jak tedy prospěly jednotlivé třídy?

Ve 4.A (FAT) maturovalo 21 žáků a z nich neuspěl pouze jeden z ústní zkoušky z ANJ. Všichni ostatní prospěli ve všech předmětech, tři přitom s vyznamenáním.

Ve 4.B (FAM) maturovalo 20 žáků, uspěli ve všech zkouškách všichni žáci a také 3 s vyznamenáním.

Ve 4.C (VUD) maturovalo 21 žáků, 4 s vyznamenáním, ale 2 bohužel nebyli úspěšní z dějin umění.

Ve 4.D (AMP + PGA) maturovalo jen 15 žáků, opět 3 skončili s vyznamenáním, 1 ale neuspěl z ČJL a 2 z ekonomiky.

Celkem tedy z 385 zkoušek neuspěli žáci jen v 6, což je výsledek znamenitý.

Určitým stínem je ale celkem 11 neúspěšných didaktických testů z ČJL, které předcházely vlastní maturitní zkoušce. Z tohoto důvodu posílíme v příštím školním roce výuku ČJL ve 2. a 4. ročníku o jednu hodinu semináře týdně, kdy se zaměříme na zlepšení gramatiky a pravopisu (na opravy pravopisu počítačovým programem opravdu nelze spoléhat). Tolik k maturitním zkouškám, které bude v září absolvovat ještě 19 žáků.

Přijímací řízení začalo talentovými zkouškami pro FAT, FAM a VUD už v lednu, pokračovalo v dubnu jednotnými zkouškami   a ústními pohovory pro AMP a PGA a končí různými odvoláními a doplňkovými zkouškami až v těchto dnech. Výsledky zkoušek ukazují, že byli přijati opět talentovaní uchazeči, kteří mají předpoklady k úspěšnému studiu na naší škole.

Rád ještě připomenu naše setkání na maturitním plese, který se z epidemiologických důvodů letos konal až 27. dubna v Národním domě na Vinohradech. Jistě mi dáte za pravdu, že to byl ples velice pěkný. Byl bych rád, kdyby dobrá nálada, která zde panovala, vydržela všem co nejdéle. Další naše společenské setkání proběhne 14.6. odpoledne ve škole na Zahradní slavnosti. Srdečně na ně zveme nejen všechny žáky a jejich rodiče, pedagogy ale i spřátelenou veřejnost. Na této slavnosti předáme úspěšným maturantům vysvědčení, uvidíte výstavy a projekce nejlepších žákovských prací a bude zde i další program. Tak všichni přijďte!

Připravujeme už nový školní rok 2022/23 i s novými tématickými plány, které budou odrazem moderních trendů a výukových metod, které do výuky v rámci jejího zkvalitnění zavedeme. Přivítáme i několik nových pedagogů.

Přeji Vám úspěšné zakončení školního roku 2021/22 a hezké prázdniny. Věřím, že se ve zdraví všichni v září odpočatí setkáme při zahájení školního roku 2022/23!

                          S pozdravem Váš                                                              

                                                                                                          Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD., MBA                                                                                                                                                                                 ředitel školy

V Praze dne 1.6.2022