vzdělávací program

Art management a produkce

obor

63–41–M/01 Ekonomika a podnikání

 

 

poř.

ID žáka

I. část

II. část

III. část

body celkem

 

 

 

 

 

 

1.

MPT/240/2021

27

30

40

97

2.

MPT/262/2021

27

30

40

97

3.

MPT/208/2021

25

30

40

95

4.

MPT/271/2021

24

30

40

94

5.

MPT/259/2021

24

30

40

94

6.

MPT/233/2021

22

30

40

92

7.

MPT/226/2021

27

22

40

89

8.

MPT/297/2021

24

22

40

86

9.

MPT/260/2021

24

22

40

86

10.

MPT/243/2021

16

30

40

86

11.

MPT/280/2021

22

30

32

84

12.

MPT/246/2021

27

14

40

81

13.

MPT/269/2021

19

22

40

81

14.

MPT/286/2021

19

30

32

81

15.

MPT/251/2021

17

30

32

79

16.

MPT/284/2021

9

30

40

79

17.

MPT/290/2021

15

22

40

77

18.

MPT/247/2021

19

30

24

73

19.

MPT/248/2021

16

14

40

70

20.

MPT/292/2021

21

6

40

67

21.

MPT/265/2021

12

22

32

66

22.

MPT/241/2021

11

14

40

65

23.

MPT/242/2021

11

22

32

65

24.

MPT/258/2021

14

14

32

60

25.

MPT/234/2021

11

6

40

57

26.

MPT/264/2021

10

6

40

56

27.

MPT/285/2021

6

14

32

52

28.

MPT/275/2021

12

30

0

42

29.

MPT/268/2021

8

14

16

38

30.

MPT/253/2021

11

14

8

33

31.

MPT/279/2021

0

0

0

0

 

Poznámka:

Sdělení o výsledku příjímací zkoušky není rozhodnutím o přijetí nebo nepřijetí.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn až 19. 5. 2021.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí a nepřijetí.

 

Harmonogram:

5. – 7. 5.

Školní přijímací zkouška

10. 5.

Zaslání pozvánek k náhradní zkoušce

12. 5.

Možnost nahlížení do spisů

19. 5.

Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacích zkoušek

(Zveřejnění přijatých uchazečů, zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům)

2. - 4. 6.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu

(do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků)

4. 6.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky

14. 6.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu

9. 6.

Možnost nahlížení do spisů – náhradní termín

28. - 30. 6.

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu

 

 

Pořadí uchazeče:

Někteří uchazeči si podali přihlášku na dvě školy a své přijetí u nás nemusí potvrdit Zápisovým lístkem.  V tomto případě bude doplněn potřebný počet uchazečů v následném pořadí.

 

Minimální počet bodů pro přijetí             

60

 

Počet přijímaných uchazečů:

15