Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Učební plán (Výtvarnictví a užitý design)

 

 

                                                                                                                                     Platnost od 1. 9. 2023

 

3.2          Výčet hodin a jejich hodinová dotace (učební plán)

 

Název vyučovacího předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

Povinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Seminář z českého jazyka

 

1

 

1

2

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

II. cizí jazyk / Seminář z ANJ

 

2

2

 

4

Seminář z ANJ

 

 

 

2

2

Dějepis

2

 

 

 

2

Matematika

3

3

2

 

8

Základy přírodních věd

2

2

 

 

4

Základy společenských věd

 

 

 

3

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informatika

2

2

 

 

4

Podniková ekonomika

2

 

 

 

2

Marketing a reklama

 

 

2

2

4

Kreativní komunikace

   

 

2

2

Digitální fotografie

4

2

 

 

6

Výtvarná tvorba

3

3

3

3

12

Kaligrafie

2

 

 

 

2

Technologie a modelování

3

3

 

 

6

Základy polygrafie

2

 

 

 

2

Dějiny umění

 

3

3

3

9

Počítačová grafika

2

2

 

 

4

Figurální kresba

 

 

4

 

4

Grafický design

 

 

4

4

8

Užitý design

 

4

6

4

14

Odborná praxe

 

4

4

4

12

Celkem hodin

35

39

38

36

148