Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Termíny přijímacího řízení

 

 

 

vzdělávací program

Filmová a animační tvorba

Fotografie a média

Výtvarnictví a užitý design

obor

82–41–M /17 Multimediální tvorba

přijímací řízení na školní rok

2023 / 2024

 

30. 9. 2022

zveřejnění kritérií talentové zkoušky

21. 10. 2022

vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

30. 11. 2022

uzávěrka přihlášek k talentové zkoušce

3. – 10. 1. 2023

talentové zkoušky (přijímací pohovory)

18. 1. 2023

náhradní termín talentové zkoušky

do 20. 1. 2023

zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky

19. 1. 2023

možnost nahlédnutí do spisů pro přijaté i nepřijaté uchazeče

6. 2. 2023

zveřejnění výsledků přijímacího řízení včetně vydání rozhodnutí o nepřijetí

do 3 dnů

od převzetí rozhodnutí odvolání proti nepřijetí

7. – 20. 2. 2022

odevzdání zápisového lístku