vzdělávací program

Filmová a animační tvorba

Fotografie a média

Výtvarnictví a užitý design

Obor

82–41–M /17 Multimediální tvorba

přijímací řízení na školní rok

2022 / 2023

 

1. 9. 2021

zveřejnění kritérií talentové zkoušky

26. 10. 2021

vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

30. 11. 2021

uzávěrka přihlášek k talentové zkoušce

3. – 7. 1. 2022

talentové zkoušky (přijímací pohovory)

18. 1. 2022

náhradní termín talentové zkoušky

do 20. 1. 2022

zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky

20. 1. 2022

možnost nahlédnutí do spisů pro přijaté i nepřijaté uchazeče

7. 2. 2022

zveřejnění výsledků přijímacího řízení včetně vydání rozhodnutí o nepřijetí

do 3 dnů

od převzetí rozhodnutí odvolání proti nepřijetí

8. – 21. 2. 2022

odevzdání zápisového lístku