Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

FAT - seznam přijatých uchazečů

 

 

vzdělávací program

Filmová a animační tvorba

obor

82–41–M/17 Multimediální tvorba

 

                                                                                                                                                                                Zveřejněno dne 6. 2. 2023

1.

MPT/812/2022

96

2.

MPT/738/2022

95

3.

MPT/652/2022

94

4.

MPT/788/2022

93

5.

MPT/638/2022

91

6.

MPT/576/2022

91

7.

MPT/678/2022

91

8.

MPT/568/2022

89

9.

MPT/655/2022

89

10.

MPT/842/2022

88

11.

MPT/814/2022

87

12.

MPT/734/2022

86

13.

MPT/750/2022

86

14.

MPT/791/2022

86

15.

MPT/799/2022

86

16.

MPT/684/2022

84

17.

MPT/822/2022

84

18.

MPT/612/2022

83

19.

MPT/765/2022

83

20.

MPT/601/2022

83

21.

MPT/794/2022

83

22.

MPT/627/2022

82

23.

MPT/689/2022

82

24.

MPT/634/2022

82

25.

MPT/651/2022

82

26.

MPT/731/2022

82

 

Minimální počet bodů 

Na základě výsledků přijímací zkoušky byli přijati uchazeči, kteří získali 82 a více bodů.

Minimální počet bodů pro přijetí je 60.

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

Poznámka

Někteří uchazeči si podali přihlášku na dvě školy a své přijetí u nás nemusí potvrdit Zápisovým lístkem.  V tomto případě bude doplněn potřebný počet uchazečů v následném pořadí.

 

Další informace naleznete na našem webu WWW.EDUSO.CZ (Pro uchazeče – Kritéria – FAT).