Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.Informace ke změnám v organizaci II. pol. (od 23. 3.)

 

 

1. Ruší se hodnocení 3. čtvrtletí.

2. Ruší se třídní schůzky dne 2. 4. 2020.

    Třídní schůzky se uskuteční ve druhém týdnu po otevření školy žákům.

3. Konečný termín odevzdání maturitní práce se posouvá na 30. 4. 2020.

4. Termín hodnocení klauzurních prací zůstává v červnu 2020.

5. Ruší se všechny odborné praxe.