Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.


Vítáme vás

Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy,

vítáme Vás na našich webových stránkách!

V naší škole se snažíme vytvářet přátelské, tvůrčí prostředí při zachování náročnosti a vysoké odborné úrovně výuky. Celá řada ocenění na různých výstavách a jiných prezentacích ukazuje, že se nám to snad daří. Uplynulý školní rok úspěšně absolvovalo 99,8% žáků a pouze 0,2% skládalo na konci srpna reparát. Vesměs úspěšně. Věříme, že tento trend bude pokračovat i letos. Hlavním předpokladem je řádná docházka do školy. Upozorňuji na to zejména vyšší ročníky, kde někteří žáci po dosažení plnoletosti mají tendenci si omlouvat někdy větší absenci. Budeme i nadále při hodnocení v pololetí i na konci roku trvat na minimálně 70% přítomnosti ve výuce. O řádném omlouvání absence nemluvě.

            Výuka i mimoškolní akce probíhají v demokratickém duchu při respektování našich kulturních tradic. Nedovolujeme žádné projevy šikany či kyberšikany, jakoukoliv diskriminaci z důvodu rasy, náboženství či politického přesvědčení. Činnost žádné politické strany či hnutí není a ani nebude  na naší škole povolována.

Pokračujeme v mezinárodním studijním programu ERASMUS za účasti škol z Řecka, Španělska, Německa, Polska a Turecka. Opět ve spolupráci s Vámi připravujeme  různé poznávací zájezdy.

            Probíhající Dny otevřených dveří a „zkoušky nanečisto“ opět ukazují na velký zájem o studium na naší škole. Všechny termíny těchto zkoušek jsou obsazeny, přidali jsme i termíny mimořádné, které se ale rychle zaplňují. Tento zájem nás pochopitelně těší a uvědomujeme se, že za ním stojí především Vaše aktivita a studijní výsledky. Za toto Vám děkuji.

V tomto školním roce zahájíme po vydání stavebního povolení realizaci stavby nové multifukční haly – tělocvičny, filmového, fotografického a modelářského ateliéru. Na tuto pro školu tak potřebnou stavbu se těšíme a jistě omluvíte i případné komplikace, které nám při stavbě mohou vzniknout.

            Přeji Vám a Vašim rodinám pevné zdraví, hodně štěstí, studijních a osobních úspěchů!

                                                                                             Zdraví Vás

                                                                       Ing. Mgr. Jiří Smejkal, Ph.D.

                                                                                         ředitel školy

 Praha, 20. 11. 2018

Pokračovat ve čtení

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Copyright © Eduso 2015 | Webdesign & programming Michal Mlejnek