Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.


Vítáme vás

Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy,

               vítám Vás všechny v novém školném roce 2019/2020 a možná bude zajímavé si říci co nás v něm nového čeká.

               Jak už všichni víte, začala stavba nové školní budovy, kde budou kromě tělocvičny i další výukové prostory, zejména pro filmovou tvorbu, výuku fotografie či modelování v rámci výtvarnictví a užitého designu. Najdeme zde i další počítačovou učebnu. Dodavatele stavby jsme vybírali z osmi dodavatelů, nakonec uspěla firma STELL-HALL, s.r.o. z Hradce Králové. Zatím jsme se spoluprací a průběhem výstavby spokojeni a věříme, že v dalším školním roce již zde budeme mít výuku. Určité nepříjemnosti, které stavba přináší jistě rádi omluvíme. V této souvislosti upozorňuji, že přístup na staveniště je z bezpečnostních důvodů přísně zakázán.

               Ve škole vítáme zejména nové studenty 1. ročníků. Věřím, že se budou cítit v našem kolektivu dobře a budou  rádi, že mohou na naší škole studovat. Už na začátku se seznámí se školním řádem a zjistí, že na naší škole nemá místo žádná forma diskriminace či šikany z jakéhokoliv důvodu, samozřejmě včetně kyberšikany. Každý má právo na svůj názor ale nesmí ho vnucovati ostatním.  Proto je zakázána i jakákoliv agitace či činnost politických stran a hnutí.

               Přes prázdniny byl nemalým nákladem modernizován interiér školy, byly také pořízeny nové počítače včetně nového serveru. Očekáváme, že se všichni budou k majetku školy chovat ohleduplně, graffiti mají své místo možná někde na vymezených plochách, ale rozhodně ne v prostorách školy.

               Vítáme i nové pedagogy, kteří Vám již byli představeni na zahájení školního roku a nepochybujeme o tom, že i oni přispějí k přátelské a tvůrčí atmosféře naší školy.

Čtvrté ročníky letos čeká několik změn. Portfolio prací  budou odevzdávat už v pololetí a témata maturitních prací dostanou už na konci září. Budou mít takto na maturitní přípravu více času.

               Během školního roku se opět sejdeme na několika společných akcích. Seznamovací odpoledne nebude letos z pochopitelných důvodů na zahradě školy ale v Milíčovském lese. Připravíme řadu kulturně poznávacích zájezdů, lyžařský pobyt v lednu 2020 v Krkonoších, maturitní ples 12. 2. 2020 v Národním domě na Vinohradech, atd..

               Podrobně si o tomto všem popovídáme na třídnických hodinách či na třídních schůzkách s rodiči. Nezbývá než Vám všem popřát hodně zdraví, elán a studijních úspěchů. Zejména pedagogům a Vašim rodičům pak k tomu také pevné nervy a dobrou náladu.

Zdraví Vás všechny

                                                                                                                      Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD.

                                                                                                                                ředitel školy

Praha, 2. 9. 2019

Pokračovat ve čtení

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Copyright © Eduso 2015 | Webdesign & programming Michal Mlejnek