Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.


Vítáme vás

Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy!

Maturitní ples  se 20. února  velmi povedl. Věřím, že se jeho průběh a program všem zúčastněným líbil. Patří za to poděkování nejen organizátorům, ale i přítomným studentům a jejich hostům.

                Byl bych rád, kdyby takto úspěšně proběhly i blížící se maturitní zkoušky. Pro jistotu zopakuji hlavní termíny, se kterými seznamuji čtvrté ročníky na třídnických hodinách. Uzavření hodnocení bude 27. 4. , pedagogická konference 30. 4. Kdo nebude mít hodnocení do této doby úspěšně uzavřené tak nepůjde v květnu k maturitě. Další termín je pak 15. 6. pro maturitu v září 2018. Možnosti opravných a komisionálních zkoušek najdete na jiném místě webových stránek. Samozřejmostí je povinnost uzavření finančních a jiných závazků vůči škole.

                Zmíním se ještě o přijímacím řízení na nový školní rok 2018/2019. Uzavřeno bylo již pro ŠVP Fotografie a média a Filmová a animační tvorba, probíhá ještě pro ŠVP Výtvarnictví a užitý design, Art management a produkce, Počítačová grafika a animace. Pro tyto ŠVP bude uzavřeno koncem dubna.

                Zájem o studium na naší škole je opět mimořádně velký a máme radost zejména z toho, že se hlásí ve velké většině žáci s výborným prospěchem ze ZŠ a prokazující velmi dobré talentové předpoklady. Věřím, že budou noví studenti nejméně tak dobří jako současné první ročníky.

                Přeji vám úspěšné absolvování druhého pololetí a jistě se do té doby všichni těšíme na celou řadu kulturně společenských akcí (zájezdy, Zahradní slavnost, program ERASMUS, apod.)

Maturantům držíme palce!

 

S přátelským pozdravem

                                                                              Ing. Mgr. Jiří Smejkal, Ph.D.

                                                                              ředitel školy

 

Praha, 29. února 2018 

 

 

 

Pokračovat ve čtení

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Copyright © Eduso 2015 | Webdesign & programming Michal Mlejnek