Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.


Vítáme vás

Vážení návštěvníci našich webových stránek!

Čas opravdu letí a v tomto školním roce se mi zdá, že obzvlášť rychle. Máte stejný pocit?

Vydařil se nám maturitní ples, který se letos konal 17. března opět v Národním domě na Vinohradech. Studenti produkce z 3.B, kteří hlavně ples organizovali a zajistili při něm i bohatý program, se letos ukázali v nejlepším světle. Nezbývá než jim, ale i ostatním účastníkům za vynikající atmosféru plesu poděkovat. Ostatně i v „galerii školy“ na těchto webových stránkách je tato báječná atmosféra zachycena.

Teď ale začínají vlastní maturitní zkoušky a to už taková zábava nebude. Řadě studentů se nepodařilo včas – do konce dubna – uzavřít úspěšně klasifikaci a k maturitě teď nejdou. Pokud se jim to podaří do 10. června, pak se o úspěch pokusí v září. Je až s podivem, jak po čtyřech letech, kdy by měli nejvíce zabrat, dokáží někteří studenti mít časté absence a přípravu na maturitu podcenit. Těm, kteří budou skládat maturitní zkoušku tento měsíc, samozřejmě držíme palce.

Skončilo první kolo přijímacího řízení. K talentovým zkouškám 5. a 6. ledna a pak k přijímacímu pohovoru 22. a 25. dubna se letos přihlásil tak velký počet zájemců o studium, že jsme mohli vybrat podle našeho názoru kvalitní studenty do čtyř tříd prvního ročníku.

Bude tedy třída filmové a televizní tvorby a animace, třída fotografické tvorby, třída výtvarnictví a grafického designu a třída art managementu a produkce. Na případně uvolněná místa mohou být ještě přijímáni uchazeči po prokázání talentových předpokladů a po individuálních přijímacích pohovorech.

Velmi se osvědčilo organizování Dnů otevřených dveří a zkoušek „na nečisto“. I to přispělo k tomu, že zájemci o studium přicházeli ve své velké většině velmi dobře připraveni, prokázali potřebný talent a velký zájem o studium. V této praxi budeme proto i nadále pokračovat. Chtěli bychom také za propagaci školy poděkovat našim současným studentům. Největší část uchazečů totiž uváděla, že přichází na základě jejich doporučení a že se těší na studium v přátelském kolektivu, tak jak jim ho naši studenti prezentovali. Další zájemci uváděli doporučení vedení jejich školy a výchovných poradců dávaná na základě dobrého jména naší školy, nositelky Národní ceny kvality České republiky i Evropské ceny kvality EFQM, programu Excelence.

Shodou okolností právě dnes jsme obdrželi výsledky nezávislého auditu za kalendářní rok 2015. Tento audit je prováděn na základě pokynů MŠMT každoročně a jeho úkolem je prověřit, zdali škola s finančními prostředky hospodaří účelně, pouze v zájmu výuky a při dodržení všech zákonných předpisů. Rád Vás informuji, že výsledkem tohoto auditu je opět výrok „bez výhrad“.

Na závěr školního roku budeme 2. června pořádat již tradiční Zahradní slavnost. Zveme na ni nejen všechny současné a bývalé studenty, jejich rodiče ale i všechny další přátele školy. Uvidí kromě výstav letošních školních prací, projekcí animací a filmů i určitě zajímavý kulturní program.

Přeji Vám všem úspěšné zakončení školního roku 2015/2016!

                                                                                             

                                                                                   Váš

                                                                                                                    Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

                                                                                                                             ředitel školy

Praha, 4. května 2016

 

 

 

Pokračovat ve čtení

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Copyright © Eduso 2015 | Webdesign & programming Michal Mlejnek