Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.


Vítáme vás

          Vážení rodiče, milé žákyně a žáci 9. tříd ZŠ!

Nepochybně se i Vy nyní rozhodujete, kam po základní škole dál, jakou střední školu si zvolíte. Dovolte mi, abych Vám nabídl vzdělávání na naší škole, nositelce Národní ceny kvality České republiky, evropské ceny kvality EFQM a řady dalších ocenění.

          Jaké školní vzdělávací programy si můžete zvolit a co si můžete pod jejich názvy představovat?

1) Filmová a animační tvorba (FAT) – zde jde o tvorbu různých filmových a TV žánrů, používání moderních technologií a programů v oblasti postprodukce pro uplatnění v kreativních studiích, reklamních agenturách, filmových a televizních společnostech. Vyučujeme jak animaci počítačovou, tak klasicky kreslenou (dle zájmu).

2) Fotografie a média (FAM) obsahuje fotografickou tvorbu, vyvolávání a laboratorní zpracování filmů, digitální montáž složitě svícených scén, zpracování fotografií pro reklamu a média, mediální komunikaci atd.

3) Výtvarnictví a grafický design (VGD) se zaměřuje na kresbu, malbu, modelování, kreativní komunikaci, ale i fotografickou tvorbu, uměleckou a počítačovou grafiku či řešení propagačních akcí.

4) Art management a produkce (AMP) jde o plánování, financování a organizaci zejména kulturních akcí, management produkčních týmů, přípravu projektů a produkci ve filmu, televizi, divadle a výstavnictví. Setkáte se i s obchodním a autorským právem, psychologií, sociální komunikací, atd.

5) Studium mezinárodní ekonomiky je obsahem ŠVP Mezinárodní ekonomické vztahy (MEV). Studenti budou připravováni pro podnikání v zahraničí, využívání zásad volného pohybu osob, práce, zboží a kapitálu v EU při znalosti evropského práva, pravidel reklamy a ochrany spotřebitele. Velká poptávka je po absolventech i pro práci v administrativě orgánů Evropské unie či na ekonomických odděleních našich zastupitelských úřadů.

     

          Co Vám můžeme přitom nabídnout?

1) Studium v modernizované škole s velkou zahradou v tichém a ekologicky čistém prostředí poblíž Milíčovského lesa nedaleko konečné metra „C“ (Háje)

2) Přátelskou, tvůrčí studijní atmosféru. Na naší škole nemá místo žádný projev šikany či jakékoliv diskriminace. Činnost politických stran a hnutí není povolena, všechny kultury považujeme za rovnocenné.

3) Základem prestižní školy je především dobrý učitel. Všichni naši učitelé mají odpovídající odbornou kvalifikaci. Nezbytný je ale i přátelský vztah k třídním kolektivům, snaha pomáhat zejména slabším, handicapovaným žákům, objektivita hodnocení, atd. Proto byl také vydán „Etický řád pedagoga“ a „Plán doplňování a zvyšování kvalifikace pedagogů“.

4) Tlumočit názory a připomínky žáků bude i nadále Studentská rada, tvořená zvolenými zástupci všech tříd. Na vedení školy se však mohou kdykoliv obracet žáci přímo a určitě se setkají se snahou pomoci jim v problémech studijních, osobních, rodinných apod.

5) Důležité je kvalitní materiálně technické vybavení učeben, zejména počítačových a ateliérů. Zajištění potřebných podmínek výuky technicky náročných předmětů, jako např. multimediální tvorba, počítačová animace a grafika, digitální a analogová fotografie, propagační výtvarnictví, informatika, atd. musí odpovídat soudobému technickému vývoji.

6) Kromě výuky angličtiny nabízíme výuku španělštiny, němčiny, a v případě dostatečného zájmu ruštiny či francouzštiny. Kvalifikované české pedagogy budou doplňovat rodilí mluvčí.

7) Individuální přístup k žákům v odborných předmětech a v cizích jazycích se projeví zejména ve výuce v malých skupinách vytvořených podle stupně dosažených znalostí.

8) Stanovené školné, které používáme na vytvoření kvalitních materiálně technických podmínek výuky je ze srovnatelných škol České republiky u nás nejnižší, protože chceme umožnit kvalitní vzdělávání také žákům z rodin, jejichž ekonomická situace není právě nejlepší. Proto je povolována i platba školného v bezúročných splátkách, o jejichž výši plátci požádají.

I nadále přitom platí motivační princip, kdy výborní a velmi dobří žáci mají školné výrazně nižší než žáci se slabším prospěchem. Žáci, kteří se angažují pro školu i mimo výuku, při zajišťování propagačních, výstavních akcí, dostávají navíc mimořádné stipendium.

Každoročně prováděný audit hospodaření opět výrokem „bez výhrad“ potvrdil správnost hospodaření se svěřenými finančními prostředky, dodržování všech stanovených finančních předpisů a pravidel.

9) Žákům nabízíme účast v mezinárodních vzdělávacích programech, spolupráci s žáky partnerských škol. Různé seznamovací pobyty, studijní a poznávací zájezdy pomáhají také k vytváření příznivého klima ve škole.

10) Klademe velký důraz na praktické uplatnění našich absolventů. Ti buď dále studují na vysokých školách různých typů (nejen uměleckých) nebo pracují v médiích, rozhlasových, televizních, filmových a produkčních společnostech, grafických studií v ČR nebo v zahraničí. Žádný z nich není evidován na Úřadu práce.

 

          Věříme, že zájem o vzdělávání na naší škole bude opět velký. Na nové žáky se těšíme, z talentových zkoušek a přijímacích pohovorů nemusí mít strach. Přijímací komise hodnotí zejména zájem o studium a talentové předpoklady a určitě nečeká na chybu nebo klopýtnutí uchazeče, které je při zkoušce nebo pohovoru možné a pochopitelné.

Není třeba se bát ani stanovených jednotných přijímacích zkoušek u ŠVP Výtvarnictví a grafický design a ŠVP Art management a produkce. Talentované žáky přijmeme bez ohledu na jejich výsledek. Vždy dáme přednost talentu před výsledky např. z matematiky. Nejsme průmyslová škola.

 

         Své možnosti a představy o škole si mohou zájemci o studium ověřit při zkouškách „na nečisto“, které proběhnou při Dnech otevřených dveří 20. 10., 3. 11., 10. 11., 28. 11., 6. 12. 2016, dále pak 10. 1., 1. 2. a 15. 2. 2017 vždy od 13:00 do 17:00 hodin.

Žáci mohou přinést své domácí práce, které mohou bez stresu komentovat a na druhé straně jim vedení školy a odborní pedagogové poradí, jaký obor vzdělávání je pro ně nejvhodnější. Mimořádně talentovaní žáci mohou být touto formou přijati ke studiu přímo bez dalších zkoušek.

           S podmínkami studia a prostředím na naší škole se také můžete seznámit na výstavě Schola Pragensis, která proběhne 26. – 28. listopadu 2016 v Kongresovém centru a kde budeme mít expozici v 1. patře

 

        Těšíme se na Vás.               

 

                                            S přátelským pozdravem

 

 

        

                                                                                                                     Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

                                                                                                                       ředitel školy 

 

          Praha, 18. 10. 2016

 

 

 

 

Pokračovat ve čtení

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Copyright © Eduso 2015 | Webdesign & programming Michal Mlejnek