Vážení a milí rodiče, uchazeči o studium a další uživatelé našich webových stránek!

Skončila první část přijímacího řízení – talentové zkoušky na obor Multimediální tvorba. Jak na ŠVP Filmová a animační tvorba tak na ŠVP Fotografie a média se letos přihlásil rekordní počet talentovaných uchazečů, ve většině případů i s výborným vysvědčením ze základní školy.

Ne ale všichni, kteří splnili kritéria potřebná pro přijetí, mohli být z kapacitních důvodů přijati. V této souvislosti se nabízí otázka: proč mají na škole zůstávat žáci, kteří studium zanedbávají, mají špatnou docházku a následně i slabé studijní výsledky? Proč mají zabírat místo těm, kteří prokazují talent a zájem o studium a nemohou být přijati pro limitovaný počet? Vytváří se určité konkurenční prostředí. Lze očekávat, že na pololetní pedagogické konferenci budou někteří žáci podmínečně ze vzdělávání vyloučeni s termínem do konce školního roku, a pokud se do té doby nezlepší, tak budou muset školu opustit a uvolnit místo jiným.

Rád bych Vám také sdělil novinku, kterou jsme připravili ve studijních zaměřeních. V rámci studijního programu 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání to bude již od 1. 9. 2017, tedy od zahájení školního roku 2017/18, školní vzdělávací program POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A ANIMACE.

Bude určen uchazečům, kteří sice neumí malovat či modelovat, ale mají talent vytvářet na počítači různé aplikace, např. webové stránky, webové animace, počítačovou grafiku, 3D animaci, grafický design, atd. Dalšími předměty budou Psychologie, Podniková ekonomika, Marketing a reklama, Management, Kreativní komunikace, Digitální fotografie, Nová média, Mediální komunikace, Základy programování, Informatika a všeobecně vzdělávací předměty včetně dvou cizích jazyků.

Tento ŠVP nebude tedy zaměřen na výtvarné předměty jako je kresba, malba, modelování, kreslená animace, atd.

Poptávka po absolventech tohoto studijního zaměření je velká a nepochybujeme o tom, že to bude na naší škole významný studijní obor.

Přihlášky přijímáme do 1. 3. 2017. Talentové zkoušky se nekonají, přijímací řízení spočívá v absolvování jednotného testu z ČJL a MAT a přijímacího pohovoru v dubnu 2017 – tak jako je tomu i u zájemců o studium ŠVP Výtvarnictví a grafický design a Art management a produkce.

Ti uchazeči, kteří splnili podmínky k přijetí na obor Multimediální tvorba, ale nebyli přijati pro nedostatek míst (dosáhli 70 bodů a více), již nemusí přijímací pohovor absolvovat.

Zúčastní se pouze uvedeného testu z ČJL a MAT, ze kterého nemusí mít strach, protože pro přijetí na naši školu jsou rozhodující studijní předpoklady a zájem o studium.

Věřím, že Vás tato nabídka a studijní možnost osloví.

                                                                                              Zdraví Vás                                                                                                      

                                                                                          Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

                                                                                          ředitel školy

Praha, 11. 1. 2017