Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Vítejte na stránkách školy


Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy !

Vítejte na nových stránkách naší školy multimediální a propagační tvorby! Věříme, že se Vám budou líbit a uvítáme každý podnět k jejich dalšímu zlepšení.

Skončilo 1. čtvrtletí školního roku 2022/23 a můžeme konstatovat, že pro drtivou většinu žáků velmi úspěšně. Ti, kterým se to tak úplně nepovedlo, udělají jistě do pololetí vše pro své studijní zlepšení. Svědčí pro to i současná lepší docházka do školy ve srovnání s dřívějším obdobím. Možná je tomu tak i proto, že pro tento školní rok opět platí maximální limit 25% zameškaných hodin (přitom ovšem řádně omluvených). Kdo tento limit v některém předmětu překročí, nemůže být pedagogem klasifikován a musí absolvovat komisionální zkoušky. Doufáme, že k tomu dojde jen u minimálního počtu žáků. Zlepšování kvality výuky napomáhají kromě hospitací ředitele školy i vzájemné hospitace pedagogů, kteří mohou zjištěné poznatky bezprostředně vzájemně konzultovat.

Začala také příprava na přijímací řízení, které bude zahájeno počátkem ledna 2023 talentovými zkouškami na ŠVP Filmová a animační tvorba, Fotografie a média i Výtvarnictví a užitý design. Pro tyto vzdělávací programy bylo určeno pět Dnů otevřených dveří s talentovými zkouškami „nanečisto“. Setkaly se s tak velkým zájmem uchazečů, že po obsazení všech termínů musely být přidány další mimořádné dny pro zkoušky „nanečisto“. Tak velký zájem o studium na naší škole nás pochopitelně velice těší. Můžeme prozradit, že už tyto zkoušky ukazují na velmi dobré talentové a studijní předpoklady většiny uchazečů.

Připravujeme pro naše žáky a pedagogy řadu aktivit. Bude pokračovat projekt ERASMUS v následujících programech:

  1. „Through Museum Walls to Digital Work“ (ČR, Polsko, Turecko, Rumunsko, Španělsko)
  2. „Click to Real Life“ (ČR, Maďarsko, Holandsko, Turecko, Švédsko, Rakousko)
  3. „Realistic Education Among Digital Youth“ (ČR, Slovensko, Polsko, Norsko, Portugalsko, Turecko).

Na leden 2023 připravujeme lyžařské zájezdy pro 1. a 3. ročníky (ty se jich nemohly  dříve zúčastnit kvůli covidové epidemii) a řadu dalších školních kulturně poznávacích zájezdů. Po nedávném zájezdu do Benátek to bude např. 3.12. adventní zájezd do Drážďan. Je především výzvou pro  třídní učitele, aby ve spolupráci s Vámi připravovali zájezdy do míst, které se sami vyberete. Škola tyto akce přitom  opět i finančně podpoří.

Uvidíme se také na přehlídce pražských středních škol, která se bude konat 24. – 26.11.2022 v Kongresovém centru. Budeme mít opět stánek č. 117 v 1. patře a já děkuji všem pedagogům a žákům, kteří se budou na organizaci této akce podílet.

Blíží se vánoční svátky a tak mi dovolte, abych Vám všem a Vašim blízkým popřál jejich hezké prožití a také hodně zdraví, štěstí a studijních úspěchů v Novém roce 2023!

 

S pozdravem Váš                                                            Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD., MBA                                                                                                                                      ředitel školy

V Praze dne 5.11.2022