Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy,

vítáme Vás na našich webových stránkách!

 

Školní rok 2018/2019 se již přehoupl do druhé poloviny a tak mi dovolte malou rekapitulaci.

Proběhly talentové zkoušky a přijímací řízení na vzdělávací programy Filmová a animační tvorba, Fotografie a média, Výtvarnictví a užitý design. Zájem byl opět mimořádně velký, takže jsme mohli přijmout jen menší část zájemců. Ti, kteří neměli výborné výsledky ze základní školy a nemohli kvalitně prezentovat své talentové předpoklady, byli prakticky bez šancí. Mnozí uchazeči splnili  i požadavky na přijetí, nemohli být ale přijati pro nedostatek míst. Nechceme mít ve třídě více než 25 žáků, přijato je tedy 75 adeptů. Ještě nás čeká přijímací řízení na Art management a produkce či Počítačová grafika a animace, které proběhne v dubnu a bude přijato opět maximálně 25 studentů.

                Navíc máme řadu žádostí o přestup z jiných škol, kterým nemůžeme vyhovět také z kapacitních důvodů. Tito žadatelé čekají na to, že někteří současní studenti školu opustí pro špatné studijní výsledky. Toto by si tito studenti měli uvědomit. Připomínám, že nikomu nebude povoleno opakování ročníku.

                Objevují se i názory, že bychom měli výrazně zvýšit školné, když je o studium u nás takový zájem. Je pravdou, že školné je nejnižší ze srovnatelných uměleckých škol ČR a ještě je k tomu motivační – výborní žáci ho mají výrazně snížené.

                K tomu bych chtěl poznamenat, že takto stanovené školné je součástí našeho sociálního programu. Chceme, aby atraktivní vzdělávací obory mohli studovat i děti ze sociálně slabších rodin - aby z ekonomických důvodů nezanikly jejich talentové předpoklady. Tuto sociální politiku budeme uplatňovat i nadále, mírné inflační zvýšení bude uplatněno vzhledem k růstu cen energií, služeb, atd. až od školního roku 2020/2021.

                Máme za sebou i velice pěkný maturitní ples, který proběhl 26. února v Národním domě. V těchto krásných prostorách se bude konat i maturitní ples v dalším školním roce, konkrétně 12. února 2020. Z kapacitních důvodů bude zde otevřen další sál, protože očekáváme více než 800 účastníků.

                Maturitní ples je také signálem ke startu k maturitním zkouškám. Připomínám, že pro květnové zkoušky musí mít studenti 4. ročníků vše uzavřeno hned po velikonocích, do 26. dubna. Pokud to nestihnou, nebudou mít vyrovnány všechny závazky ke škole, apod., pak mají možnost toto splnit do 14. 6. Ovšem maturovat budou až v září. Tak jim držíme palce, aby byli úspěšní.

                Přeji nejen jim, ale i ostatním studentům úspěšné dokončení 2. pololetí. Do té doby se ale ještě těšíme na různé zájezdy či na zahradní slavnost, která letos proběhne 13. června.                                                                           

  Zdraví Vás

                                                                       Ing. Mgr. Jiří Smejkal, Ph.D.

                                                                                         ředitel školy

 Praha, 12. 3.  2019