Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy !

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018 / 2019!

Přes prázdniny jsme opět modernizovali a doplnili počítačové vybavení, novou techniku jsme opatřili i pro výuku fotografické, filmové a animační tvorby tak, aby odpovídala těm nejnáročnějším současným požadavkům.

            Vítáme zejména žáky prvních ročníků, které jsme se snažili vybrat z nejlepších absolventů základních škol a kteří prokázali i potřebné talentové předpoklady. Bylo z čeho vybírat, zájemců bylo opět rekordně mnoho. Tak doufáme, že se nám výběr podařil.

            Vítám Vás všechny ve škole, kde se snažíme vytvářet přátelské, tvůrčí prostředí při zachování náročnosti a vysoké odborné úrovně výuky. Celá řada ocenění na různých výstavách a jiných prezentacích ukazuje, že se nám to snad daří. Uplynulý školní rok úspěšně absolvovalo 99,8% žáků a pouze 0,2% skládalo na konci srpna reparát. Vesměs úspěšně. Věříme, že tento trend bude pokračovat i letos. Hlavním předpokladem je řádná docházka do školy. Upozorňuji na to zejména vyšší ročníky, kde někteří žáci po dosažení plnoletosti mají tendenci si omlouvat někdy větší absenci. Budeme i nadále při hodnocení v pololetí i na konci roku trvat na minimálně 70% přítomnosti ve výuce. O řádném omlouvání absence nemluvě.

            Výuka i mimoškolní akce budou opět probíhat v demokratickém duchu při respektování našich kulturních tradic. Nedovolíme žádné projevy šikany či kyberšikany, jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, náboženství či politického přesvědčení. Činnost žádné politické strany či hnutí nebude ani nadále na naší škole tolerována.

            Vítáme i nové učitele, kteří doplňují náš stále se rozšiřující kolektiv a věříme, že budou pozitivně přijati i ve třídách. Všichni jsou řádně aprobovaní, odborně vybavení i s pedagogickými zkušenostmi.

            Budeme pokračovat v mezinárodním studijním programu ERASMUS za účasti škol z Řecka, Španělska, Německa, Polska a Turecka. Opět ve spolupráci s Vámi připravíme  různé poznávací zájezdy.

            Po negativních zkušenostech jsme se rozešli s dosavadním provozovatelem školního bistra a věříme, že nový personál bude nabízet zajímavý sortiment za přijatelné ceny. Samozřejmě mají i nadále žáci a pedagogové školy možnost stravování v ZŠ Květnového vítězství.

V tomto školním roce zahájíme po vydání stavebního povolení realizaci stavby nové multifukční haly – tělocvičny, filmového, fotografického a modelářského ateliéru. Na tuto pro školu tak potřebnou stavbu se těšíme a jistě omluvíme i případné komplikace, které nám při stavbě mohou vzniknout.

            Přeji Vám a Vašim rodinám pevné zdraví, hodně štěstí, studijních a osobních úspěchů!

 

 

                                                                                             Zdraví Vás

                                                                       Ing. Mgr. Jiří Smejkal, Ph.D.

                                                                       ředitel školy

 

Praha, 1. 9. 2018