Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy,  vítáme Vás na našich webových stránkách!

          V naší škole se snažíme vytvářet přátelské, tvůrčí prostředí při zachování náročnosti a vysoké odborné úrovně výuky. Celá řada ocenění na různých výstavách a jiných prezentacích ukazuje, že se nám to snad daří. Uplynulý školní rok úspěšně absolvovalo 99,8% žáků a pouze 0,2% skládalo na konci srpna reparát.

           Věříme, že tento trend bude pokračovat i letos. Hlavním předpokladem je řádná docházka do školy. Upozorňuji na to zejména vyšší ročníky, kde někteří žáci po dosažení plnoletosti mají tendenci si omlouvat někdy větší absenci. Budeme i nadále při hodnocení v pololetí i na konci roku trvat na minimálně 70% přítomnosti ve výuce. O řádném omlouvání absence nemluvě.

            Výuka i mimoškolní akce probíhají v demokratickém duchu při respektování našich kulturních tradic. Nedovolujeme žádné projevy šikany či kyberšikany, jakoukoliv diskriminaci z důvodu rasy, náboženství či politického přesvědčení. Činnost žádné politické strany či hnutí není a ani nebude  na naší škole povolována.

            Pokračujeme v mezinárodním studijním programu ERASMUS za účasti škol z Řecka, Španělska, Německa, Polska a Turecka. Opět ve spolupráci s Vámi připravujeme  různé poznávací zájezdy.

            Jsou před námi talentové zkoušky a přijímací pohovory na obor Multimediální tvorba (Filmová a animační tvorba, Fotografie a média, Výtvarnictví a užitý design). Tyto zkoušky budou probíhat v pěti dnech, abychom mohli projednat opět rekordní počet obdržených přihlášek, který  převyšuje zhruba třikrát reálné možnosti přijetí. Velký zájem o studium na naší škole nás pochopitelně těší a přičítáme to především velmi dobrým studijním výsledkům, poctivé práci našich pedagogů. Je vidět, že není nutné používat nabubřelou reklamu, která často slibuje to, co škola nakonec neplní, jak to někdy vidíme jinde.

            V tomto školním roce zahájíme po vydání stavebního povolení realizaci stavby nové multifunkční haly – tělocvičny, filmového, fotografického a modelářského ateliéru. Na tuto pro školu tak potřebnou stavbu se těšíme a jistě omluvíme i případné komplikace, které nám přitom  mohou vzniknout.

            

                           Zdraví Vás

                                                                       Ing. Mgr. Jiří Smejkal, Ph.D.

                                                                                         ředitel školy

 Praha, 14. 12.  2018