Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy!

Dovolte mi, abych Vám nejprve touto cestou oznámil, že jsme 28. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu obdrželi další významná ocenění – Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a obdobné ocenění Evropské rady kvality. Všem Vám děkuji za osobní přínos k tomuto dalšímu zhodnocení naší práce, které nás řadí s již dříve získanou Národní cenou kvality ČR mezi přední, prestižní české školy.

Současně Vám sděluji, že Ministerstvo školství ČR spolu s Magistrátem hl.m. Prahy vyhovělo naší žádosti o přeřazení ŠVP Výtvarnictví a grafický design (VGD) z oboru Ekonomika a podnikání do oboru Multimediální tvorba a to s platností od školního roku 2018/2019. Týká se to tedy nyní přijímaných uchazečů.

Jaká bude tedy struktura školních vzdělávacích programů vypadat a jaká bude jejich náplň?

1) Obor Multimediální tvorba 82-41-M/17 bude mít tři vzdělávací programy:

a)Filmová a animační tvorba (FAT) – zde jde o tvorbu různých filmových a TV žánrů, používání moderních technologií a programů v oblasti postprodukce pro uplatnění v kreativních studiích, reklamních agenturách, filmových a televizních společnostech. Vyučujeme jak animaci počítačovou, tak klasicky kreslenou (dle zájmu).

b)Vzdělávací program Fotografie a média (FAM) obsahuje fotografickou tvorbu, analogovou i digitální fotografii, vyvolávání a laboratorní zpracování filmů, digitální montáž složitě svícených scén, zpracování fotografií pro reklamu a média, mediální komunikaci, atd.

c)Program Výtvarnictví a užitý design (VUD) se zaměří sice i nadále na kresbu, malbu, kreativní komunikaci, fotografickou tvorbu, uměleckou a počítačovou grafiku, řešení propagačních akcí, ale nově daleko více na design a modelování konkrétních užitých předmětů, na užitý design. Nepochybně to dále přispěje k zvýšení uplatnění absolventů VUD v praxi či dalším studiu.

2) V oboru Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 zůstává:

a)ŠVP Art management a produkce (AMP), kde jde o plánování, financování a organizaci zejména kulturních akcí, management produkčních týmů, přípravu projektů a produkci ve filmu, televizi, divadle a výstavnictví. Setkáte se i s obchodním a autorským právem, psychologií, sociální komunikací, atd.

b)ŠVP Počítačová grafika a animace (PGA) je vhodný pro ty, kteří se příliš nezajímají o kresbu, malbu či modelování, ale dokáží uplatnit svou fantazii v počítačových aplikacích, webdesignu, webové komunikaci, grafickém designu, 3D animaci, apod.

Zájem o vzdělávání na naší škole je opět velký. Projevuje se to při Dnech otevřených dveří. Ukázalo se to i na nedávné výstavě Schola Pragensis v Kongresovém centru a hlavně velkém počtu přihlášek.

Zbývající Dny otevřených dveří a zkoušek „nanečisto“ se budou konat 5.12.2017, 9.1., 31.1. a 14.2.2018 vždy od 13 do 17 hodin. Mimořádný termín zkoušek „nanečisto“ bude ještě 12. prosince 2017 a to celý den.

Žáci mohou přinést své domácí práce, které budou bez stresu komentovat a na druhé straně jim vedení školy a odborní pedagogové poradí, jaký obor vzdělání je pro ně nejvhodnější. Mimořádně talentovaní žáci mohou být touto formou přijati ke studiu přímo bez dalších zkoušek.

Talentové zkoušky oboru Multimediální tvorba (FAT, FAM, VUD) budou 4., 5., a 8. ledna 2018, talentové zkoušky VUD budou dodatečně vzhledem k uvedené změně ještě 16. dubna 2018.

Přijímací pohovory vzdělávacích programů AMP a PGA se budou konat 17. a 19.4.2018. U těchto ŠVP se koná ještě jednotná zkouška z ČJL a MAT.

Na nové žáky se těšíme. Nepochybuji o tom, že se opět setkají s přátelským přijetím v našem školním kolektivu.

                                                              S přátelským pozdravem

 

                                                                                                            Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

                                                                                                                           ředitel školy

Praha, 30. listopadu 2017