Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Aktuality


Titulek
Výsledky DT a PP - MZ 2017
Termíny testů a zkoušení pro studenty 4. r. (8. - 31. 5.)
Zkoušky studentů 4. ročníku (5. - 8. 6.)
Ústní MZ 4.A (18. - 23. 5.)
Obhajoby 4.B (22. a 23. 5.)
Ústní MZ 4.B (24. - 29. 5.)
Odevzdání klauzurních prací (od 4. 5.)
Nový studijní program: Počítačová grafika a animace (od 1. 9.)
Náhradní termín - seznam přijatých uchazečů (16. 5.)