Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Učitelé


Ing. David Březina, MBA.

Filmová tvorba (FLM)
Nová média (MED)

Pavel Otto Bureš, DiS.
wakeforest@seznam.cz

Filmová tvorba (FIL)
Nová média (MED)

Mgr. Ondřej Červinka
ondrej.cerv@gmail.com

Český jazyk a literatura (ČJL)
Mediální komunikace (MEK)

Ing. Bc. Svatopluk David Doležal
svdd.skola@seznam.cz

Marketing a reklama (MGR)
Management (MMT)
Polygrafie (POL)

Mgr. Šárka Farkas
sarkaticha@centrum.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO PR A PROPAGACI
Informatika (INF)
Psychologie (PSY)
Sociální komunikace (SKO)

Bc. Michal Gregárek

Tělesná výchova (TEV)

PaedDr. Jiří Hrouda
jiri.hrouda@eduso.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

Ak. mal. Radana Jařabáčová
jarabacr@seznam.cz

Grafický design (DES)
Počítačová grafika (POG)

Ak. mal. Jaroslav Klát
lucie.klat@seznam.cz

Kreativní komunikace (KOM)
Figurální kresba (FIG)
Výtvarná tvorba (VÝT)

MgA. Anna Kolínská
anna@annalabstudio.com

Grafický design (DES)
Počítačová grafika (POG)

Mgr. Petr Kolínský
kolinskypetr@gmail.com

Kreativní komunikace (KOM)
Modelování (MOD)

Mgr. Helena Komárková
helena.slegl@centrum.cz

ANJ (Anglický jazyk)
Seminář anglického jazyka (SAJ)

Mgr. Zdeněk Konečný
konecny.z@centrum.cz

Dějiny umění (DEU)
Dějepis (DEJ)

Ilona Kraváková, BBA.

Fotografická tvorba (FOT)
Digitální fotografie (DIF)
Technologie fotografie (TEF)

MgA. Anna Mastníková
a.mastnikova@gmail.com

Animace (ANM)

Bc. Markéta Nováková

Fotografická tvorba (FOT)
Fotografie a média (FAM)

Mgr. Hana Ondráčková
ondrackovah@seznam.cz

ANJ (Anglický jazyk)
FRJ (Francouzský jazyk)

Bc. Ludmila Pěčová

Základy polygrafie (POL)
Počítačová grafika (POG)

Mgr. Hana Pšeničková
pseha@centrum.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE
Výtvarná tvorba (VÝT)

Mgr. Štěpán Rudolf
stepan_rudolf@yahoo.fr

Anglický jazyk (ANJ)
Španělský jazyk (ŠPJ)

Mgr. Tatiana Ružbacká
ruzbacka.tatiana@gmail.com

Matematika (MAT)

Mgr. Martin Říha
riha.photo@gmail.com

Digitální fotografie (DIF)
Počítačová grafika (POG)

Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.
dr.smejkal@seznam.cz

ŘEDITEL ŠKOLY
VEDOUCÍ PEDAGOG
PŘEDSEDA ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ

Bc. Jiří Smejkal
jirkasmejky@seznam.cz

Anglický jazyk (ANJ)
Tělesná výchova (TEV)
Informatika (INF)

Marek Smejkal
mareksmejkal@centrum.cz

DIF (Digitální fotografie)
TEF (Technologie fotografie)

David Tefr
tefr@post.cz

Základy přírodních věd (ZPV)
Tělesná výchova (TEV)

MgA. Jakub Tomašík
jtomasik@mujmail.cz

Animace (ANM)

Mgr. Lukáš Trněný
trnenylukas@seznam.cz

Český jazyk a literatura (ČJL)
Základy společenských věd (ZSV)

Ing. Martin Zeman
zemanmartin@volny.cz

Podniková ekonomika (PEK)
Marketing a reklama (MGR)
Obchodní právo (OPR)

Lenka Kosová
lenka.kosova@eduso.cz

SEKRETARIÁT (studijní oddělení)

Ing. Šárka Zrůnová
sarka.zrunova@eduso.cz

SEKRETARIÁT (ekonomické oddělení)