Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Učitelé


Mgr. Zuzana Böhmová
zuzanaboehm@gmail.com

DIF (Digitální fotografie)
Počítačová grafika (POG)
Matematika

Ing. David Březina, MBA.
david.brezina@email.cz

Filmová tvorba (FLM)
Nová média (MED)

Pavel Otto Bureš, DiS.
wakeforest@seznam.cz

Filmová tvorba (FLM)
Nová média (MED)

Mgr. Ondřej Červinka
ondrej.cerv@gmail.com

Český jazyk a literatura (ČJL)
Mediální komunikace (MEK)

Ing. Bc. Svatopluk David Doležal
svdd.skola@seznam.cz

Marketing a reklama (MGR)
Management (MMT)
Produkce (PRO)

Mgr. Bohdan Dušek

Grafický design (DES)
Počítačová grafika (POG)

Mgr. Ivo Georgiev
i.georgiev@seznam.cz

Informatika (INF)

Mgr. Veronika Geršlová
gersla@seznam.cz

Grafický design (DES)
Dějiny umění (DEU)
Kreativní komunikace (KOM)

MgA. Bc. Sabina Hašková
haskovasabina@gmail.com

Anglický jazyk (ANJ)
Seminář z anglického jazyka (SAJ)

PaedDr. Jiří Hrouda
jiri.hrouda@eduso.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

Ak. mal. Radana Jařabáčová
jarabacr@seznam.cz

Grafický design (DES)

Ak. mal. Jaroslav Klát
lucie.klat@seznam.cz

Figurální kresba (FIG)
Výtvarná tvorba (VÝT)

Mgr. Petr Kolínský
kolinskypetr@gmail.com

Kreativní komunikace (KOM)
Modelování (MOD)

Mgr. Helena Komárková
helena.slegl@centrum.cz

ANJ (Anglický jazyk)
Seminář anglického jazyka (SAJ)
Ruský jazyk (RUJ)

Mgr. Zdeněk Konečný
konecny.z@centrum.cz

Dějiny umění (DEU)
Dějepis (DEJ)
Produkce (PRO)
Dějiny filmu (DFI)

MgA. Anna Mastníková
a.mastnikova@gmail.com

Animace (ANM)

Bc. Markéta Nováková
marketa.novak@wo.cz

Fotografická tvorba (FOT)
Fotografie a média (FAM)

Mgr. Hana Ondráčková
ondrackovah@seznam.cz

Anglický jazyk (ANJ)

Mgr. Marek Pavelka
marek.pavelka@centrum.cz

Tělesná výchova (TEV)

Bc. Ludmila Pěčová
ludmila.pecova@seznam.cz

Základy polygrafie (POL)
Počítačová grafika (POG)

Mgr. Hana Pšeničková
pseha@centrum.cz

VÝCHOVNÝ PORADCE
Výtvarná tvorba (VÝT)
Sociální komunikace (SKO)

Mgr. Štěpán Rudolf
stepan_rudolf@yahoo.fr

seminář z anglického jazyka (SAJ)
Španělský jazyk (ŠPJ)
Německý jazyk (NEJ)

Mgr. Tatiana Ružbacká
ruzbacka.tatiana@gmail.com

Matematika (MAT)

Mgr. Martin Říha
riha.photo@gmail.com

Digitální fotografie (DIF)

Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.
dr.smejkal@seznam.cz

ŘEDITEL ŠKOLY
VEDOUCÍ PEDAGOG
PŘEDSEDA ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ

Bc. Jiří Smejkal
jirkasmejky@seznam.cz

Anglický jazyk (ANJ)
Informatika (INF)

Marek Smejkal
mareksmejkal@centrum.cz

Digitální fotografie (DIF)
Analogová fotografie (ANF)
Dějiny fotografie (DFO)

David Tefr
tefr@post.cz

Základy přírodních věd (ZPV)
Dějepis (DEJ)
Sociální komunikace (SKO)

MgA. Jakub Tomašík
jtomasik@mujmail.cz

Animace (ANM)
Webová tvorba (WET)

Mgr. Lukáš Trněný
trnenylukas@seznam.cz

Český jazyk a literatura (ČJL)
Základy společenských věd (ZSV)
Rétorika (RÉT)

Stanislav Zbyněk
zbynek.stanislav@seznam.cz

Digitální fotografie (DIF)

Ing. Martin Zeman
zemanmartin@volny.cz

Podniková ekonomika (PEK)
Marketing a reklama (MGR)
Obchodní právo (OPR)

MgA. Zdenek Zvonek
zdenek.zvonek@gmail.com

Filmová tvorba (FLM)

Jitka Smejkalová
jitka.smejkalova@eduso.cz

SEKRETARIÁT (ekonomické oddělení)

Lenka Kosová
lenka.kosova@eduso.cz

SEKRETARIÁT (studijní oddělení)