Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Třídní učitelé


Mgr. Zdeněk Konečný konecny.z@centrum.cz

1.A

Bc. Ludmila Pěčová ludmila.pecova@seznam.cz

1.B

Mgr. Hana Pšeničková pseha@centrum.cz

1.C

Mgr. Lukáš Trněný trnenylukas@seznam.cz

1.D

Mgr. Šárka Farkas sarkaticha@centrum.cz

2.A

David Tefr tefr@post.cz

2.B

PaedDr. Jiří Hrouda jiri.hrouda@eduso.cz

2.C

Mgr. Petr Kolínský kolinskypetr@gmail.com

3.A

Mgr. Tatiana Ružbacká ruzbacka.tatiana@gmail.com

3.B

Ing. Bc. Svatopluk David Doležal svdd.skola@seznam.cz

4.A

Ing. Martin Zeman zemanmartin@volny.cz

4.B