Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz
Vítejte na stránkách školy! EDUSO

Eduso.cz

Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy !

 

Končí školní rok 2023/24 a podle mého názoru byl velice úspěšný. Dokazují to výsledky maturitních zkoušek, znamenité závěrečné hodnocení ostatních ročníků i skvělá hodnocení prací našich studentů na různých filmových, fotografických a výtvarných soutěžích i výstavách. Vše doprovázeno vzorným chováním nejen ve škole, ale i na studijních pobytech v rámci projektu ERASMUS, na četných kulturně poznávacích zájezdech, atd. Lze konstatovat, že úroveň prospěchu i chování našich studentů má stále stoupající tendenci a já mám pro ně jen chválu.

Státní část maturitních zkoušek, tj. písemné práce z českého jazyka i literatury a z anglického jazyka zvládli všichni zúčastnění studenti na první pokus. Velice úspěšné byly i ústní a profilové maturitní zkoušky, kde byly neúspěchy jen velice sporadické a dají se spočítat na prstech jedné ruky. 19 studentů prospělo s vyznamenáním, 65 studentů prospělo velmi dobře. Gratuluji !

Pro nový školní rok připravujeme řadu změn s cílem dalšího zkvalitnění a zatraktivnění výuky. Týká se to všech studijně vzdělávacích programů, zejména ale fotografického zaměření, kde bude vyučována nově videotvorba. V této výuce budou  posíleny filmové prvky, protože se domníváme, že vzájemná integrace fotografie, vidoetvorby a filmové tvorby je nejen atraktivní, ale pro praktické využití velice potřebná.

Ke kvalitativním změnám dojde i ve výuce užitého designu, figurální kresbě a v dalších odborných předmětech. Přivítáme proto i nové pedagogy.

Jistě se už těšíte na prázdniny, které budete mít vzhledem k Vašim studijním výsledkům opravdu zasloužené. Výborné studijní výsledky jsou i výsledkem kvalitní práce našich pedagogů a ostatních pracovníků školy, kteří si proto klidné a hezké prázdniny či dovolenou také zaslouží.

Už v září nás čeká řada sympatických akcí. Kromě seznamovacího odpoledne 25. září s novými ročníky, na které se velice těšíme, to bude zejména 24. září přehlídka studentských krátkých hraných či dokumentárních filmů a animací EDUSOSTARS ve známém pražském kině Lucerna.

Tak tedy hezké prázdniny a těším se, že se ve zdraví a v dobré náladě opět 2. září sejdeme ve škole na zahájení školního roku 2024/25 !

               

                                               Zdraví Vás Váš

                                                                                                                                 Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD., MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                   ředitel školy

 

 

V Praze dne 24. června 2024

Více
Obory
Aktuality a akce
Ocenění & certifikace