Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz
Vítejte na stránkách školy! EDUSO

Eduso.cz

Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy !

               

Už skončily poslední přijímací zkoušky na obor Ekonomika a podnikání, skončily i maturitní zkoušky a pomalu bude končit i školní rok 2022/23. Dovolte mi, abych se k němu na chvíli vrátil.

O studium na naší škole byl opět veliký zájem vysoce převyšující možnou kapacitu a věříme, že byli přijati kvalitní uchazeči. Je nám líto, že musíme z kapacitních důvodů další žadatele, často i s výborným prospěchem, odmítat.

Velkým úspěchem skončily maturitní zkoušky. Poprvé v historii v písemné části zkoušky a v didaktickém testu prospěli z anglického jazyka i z češtiny všichni maturanti. U ústních zkoušek byly jen sporadické neúspěchy. Potvrdilo se, že úroveň znalostí stále stoupá. Máme z toho velkou radost a úspěšným maturantům blahopřejeme!

Maturitní vysvědčení budou předána na „Zahradní slavnosti“ 14. června odpoledne. Na této slavnosti kromě sportovních soutěží a kulturního programu budou představeny nejlepší maturitní práce z výtvarnictví a užitého designu i z fotografické tvorby. Budou promítány také úspěšné studijní filmy.

Nezaznamenali jsme žádné vážnější kázeňské přestupky. Oproti minulému školnímu roku se výrazně zlepšila i docházka do výuky. Toto také ukazuje na odpovědný postup žáků a dobrou spolupráci s jejich rodiči. Povinnost dodržení maximálně 25% omluvené neúčasti zůstane zachována i v dalším školním roce.

Úspěšně pokračoval evropský vzdělávací program ERASMUS, kde ve třech tematických celcích spolupracujeme s pedagogy a studenty z Nizozemí, Norska, Maďarska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Španělska, Švédska, Slovenska a Turecka.

Uskutečnili jsme také řadu kulturně poznávacích zájezdů studentů a pedagogů, např. do Drážďan, Berlína, Mnichova, Benátek, Salzburku, Budapešti atd. V tomto trendu budeme pokračovat i ve školním roce 2023/24.

Přejeme Vám úspěšné dokončení školního roku, hezké prázdniny a věříme, že se ve zdraví opět všichni sejdeme 4. září na zahájení školního roku 2023/24!

S pozdravem Váš                                                                                      Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD., MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                 ředitel školy

V Praze dne 6.6.2023

Více
Obory
Aktuality a akce
Ocenění & certifikace