Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz
Vítejte na stránkách školy! EDUSO

Eduso.cz

Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy !

Skončily talentové přijímací zkoušky, které tvoří podstatnou část přijímacího řízení na obor Multimediální tvorba, tj. školní vzdělávací programy Filmová a animační tvorba, Fotografie a média, Výtvarnictví a užitý design.  Letos se přihlásil opět rekordní počet velmi kvalitních uchazečů, takže bylo opravdu z čeho vybírat. Na jedno místo bylo až pět uchazečů. To je na jedné straně výborná zpráva pro udržení a další zvyšování odborné úrovně školy a na druhé straně varovná zpráva pro některé dosavadní žáky, kteří neplní své studijní povinnosti, zejména nechodí řádně do výuky. Při blížící se pololetní klasifikaci se to nepochybně ve výsledcích projeví. Na škole jsou všechna místa obsazena a nelze zde trpět ty žáky, kteří si studia neváží. Každé uvolněné místo bude obratem obsazeno kvalitním uchazečem.

V dubnu nás ještě čeká přijímací řízení na obor Ekonomika a podnikání, školní vzdělávací programy Art management a produkce, Počítačová grafika a animace. Přihlášky přijímáme do 1.3.2023. Bude přijato celkem 26 uchazečů, stejně jako je tomu u již zmíněných oborů.

Rád bych ještě připomněl žákům čtvrtých ročníků některé povinnosti, které musí splnit, aby mohli maturovat v jarním termínu.

V těchto dnech proběhlo hodnocení portfolií, která byla až na výjimky na velice dobré úrovni. Do 30. března se odevzdávají maturitní práce a do 26.4. je třeba splnit všechny ostatní závazky vůči škole a bude uzavřeno hodnocení. 28.4. se na pedagogické konferenci rozhodne, kdo splnil všechny podmínky a ústní maturitní zkoušky se může zúčastnit. Kdo nebude úspěšný v tomto termínu, může si vše dát do pořádku do poloviny června, případně jít v srpnu na reparát, tak aby mohl jít k maturitě počátkem září 2023. Pevně věřím, že takových žáků bude minimum.

Jinak jarní maturita začíná písemnými pracemi z ČJL a ANJ   11. a 12. dubna, didaktický test z ANJ a ČJL se píše 2. a 3.5. Ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací jsou na programu od 16. do 26. května.

Držím všem maturantům palce, aby úspěšně a ve zdraví zvládli všechny své studijní povinnosti a následné maturitní zkoušky. Jsem připraven nejen já, ale i třídní a ostatní učitelé s každým jeho případné problémy konzultovat a pomoci mu je vyřešit.

 

S pozdravem Váš                                                                                                                                       Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD., MBA                                                                                                                                                            ředitel školy

V Praze dne 16.1.2023

Více
Obory
Aktuality a akce
Ocenění & certifikace