Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.


Vítáme vás

Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy,

 

nacházíme se v obtížné situaci, kterou nemohl nikdo předpokládat. Chápeme a plně respektujeme všechna rozhodnutí vlády České republiky v souvislosti s epidemií koronaviru  COVID-19.  Přijali jsme v této souvislosti také neprodleně opatření, se kterými jsme seznámili všechny žáky a pedagogy školy (viz webové stránky sekce „aktuality“).

Rád bych ale zdůraznil, že nejde o školní prázdniny. Škola bude nadále otevřena pro pedagogy, kteří budou plnit stanovené úkoly ve škole a dle potřeby a situace i doma. Výuka  pokračuje on-line přes aplikaci Microsoft teams https://teams.microsoft.com/downloads

Pedagogové jsou v emailovém a on-line kontaktu s žáky,  zadávají jim a vyhodnocují úkoly. Hned po návratu do školy budou žáci  přezkoušeni. Nevíme jak dlouho bude zrušení výuky ve školy pokračovat, ale jsme připraveni zpoždění intenzívně dohnat.

Vyzývám žáky 4. ročníků, aby se nepřestali intenzívně připravovat na maturitní zkoušky.

V aktualitách zveřejňujeme informaci k novému zákonu o přijímacím řízení a o ukončování vzdělávání v tomto školním roce. V obou případech záleží na tom, kdy bude obnovena osobní přítomnost žáků ve škole.

Přijímací zkoušky (v našem případě na obor Ekonomika a podnikání) proběhnou za 14 dní po obnovení výuky ve škole a to v poněkud zjednodušené formě.

Maturitní zkoušky budou zahájeny nejdříve 21 dnů po obnovení výuky školy a to pokud k tomu dojde do 1.6.2020. Později bude maturitní zkouška probíhat tzv. náhradním způsobem, stručně řečeno zprůměrováním posledních 3 vysvědčení u všech maturitních předmětů (3 ročník a pololetí 4. ročníku). Pokud žák v pololetí 4. ročníku neprospěl, bude konat komisionální zkoušku. Hodnoceny budou i maturitní práce. Podrobněji v aktualitách.

Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

Pro aktuální informování rodičů budou uspořádány ve 2. týdnu po obnovení výuky ve škole třídní schůzky.

Závěrem vyzývám všechny naše žáky, pedagogické a nepedagogické zaměstnance k důslednému respektování všech nařízení vlády ČR a doporučení lékařů a hygieniků k omezení a následné likvidaci koronavirové epidemie. Hlavně zachovejme klid a ohleduplnost k ostatním.

Všem nám přeji, abychom se brzy zase ve zdraví ve škole sešli !

                                                            Zdraví Vás                                                                     

                                                                                                              Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD.

                                                                                                                             ředitel školy

Praha 29. 3. 2020

Pokračovat ve čtení

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Copyright © Eduso 2015 | Webdesign & programming Michal Mlejnek