Střední odborná škola Multimediální a propagační tvorby s.r.o.


Vítáme vás

Vážení a milí studenti, rodiče a pedagogové,

Školní rok 2019/2020 skončil a já bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste se zasloužili o to, že nakonec skončil přes obtížnou situaci úspěšně.

Zvládnout zejména druhé pololetí bylo velmi náročné. On-line výuka v době koronavirové epidemie nebyla snadná nejen pro pedagogy, ale zejména pro žáky. Velká většina z nich prokázala velkou aktivitu a snahu nezůstat pozadu – mnozí byli pro nás svým studijním přístupem příjemným překvapením. Určitě to bylo náročné i pro jejich rodiče.

Výsledky za 2. pololetí jsou vesměs až na malé výjimky velice pěkné a já Vám k nim blahopřeji. Proběhly také maturitní zkoušky. Většina maturantů se řádně připravila tak, že skončili s velmi dobrými výsledky, řada z nich má vyznamenání. Ti, co neuspěli, zejména při didaktických testech, byli neúspěšní už v pololetí a za normálních podmínek by k maturitě nebyli připuštění – k maturitě šli na základě pokynu MŠMT. Snad se vše do září doučí.

Na multimediální obory – Filmovou a animační tvorbu, Fotografii a média, Výtvarnictví a užitý design byli noví žáci přijati už na základě lednových talentových zkoušek. V červnu proběhlo přijímací řízení na ekonomické obory – Art management a produkce i na Počítačovou grafiku a animaci.

Bylo z čeho vybírat, zájemců o studium na naší škole bylo už tradičně hodně a věřím, že měla přijímací komise šťastnou ruku. Na nové žáky se těšíme!

 

Děláme také vše pro to, aby byla do začátku nového školního roku dokončena a zkolaudována nová školní budova s tělocvičnou, filmovým, fotografickým a výtvarným ateliérem a další počítačovou učebnou vybavenou výkonnými počítači i-Mac Apple.

Přeji všem hezké prázdniny a doufám, že se 1. září všichni ve zdraví a dobré náladě sejdeme!

Váš


                                                                                                          Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD.

                                                                                                               ředitel školy

Praha, 6. 7. 2020

 

Pokračovat ve čtení

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby s.r.o.

Copyright © Eduso 2015 | Webdesign & programming Michal Mlejnek