Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz
Vítejte na stránkách školy! EDUSO

Eduso.cz

                Vážení a milí studenti, rodiče, pedagogové a další příznivci naší školy !

                Věřím, že jste prožili hezké prázdniny a vítám Vás opět ve škole v novém školním roce 2023/24!

Vítám zejména žáky 1. ročníků a šest nových učitelů, kteří jistě kvalitně doplní náš školní kolektiv, který dosáhl v minulém školním roce významných studijních výsledků. Vždyť téměř třetina studentů (v některých třídách až polovina) prospěla s vyznamenáním a neprospělo jen několik málo jedinců. Výborně dopadly i maturitní zkoušky.

Trend zlepšování studijních výsledků pokračuje již řadu let a doufám, že bude pokračovat i nadále, abychom si udrželi hodnocení přední evropské školy.

Významné výsledky se projevily i v různých soutěžích, kde naši studenti získali celou řadu ocenění, ke kterým jim blahopřejeme. Bude pokračovat studijní program ERASMUS, kde ve třech projektech spolupracujeme s žáky a pedagogy z Holandska Maďarska, Noska, Polska, Portugalska, Slovenska, Rumunska, Španělska, Švédska a Turecka.

Nezaznamenali jsme vážnější problémy v chování žáků. Ke zlepšení docházky přispívá povinná nejméně 75% účast ve výuce, která bude platit i v novém školním roce. Kromě řádného omlouvání absence je třeba dodržovat i další ustanovení školního řádu. Je to zejména zákaz diskriminace či šikany (včetně kyberšikany) z jakýchkoliv důvodů. Všichni studenti jsou si rovni, ať přicházejí z kterékoliv země. Byli přijati ke vzdělávání pro své schopnosti a ne z nějakých politických důvodů. Ostatně zákaz propagace a činnosti politických stran a hnutí bude ve smyslu školského zákona platit i nadále.

Upozorňuji také na zákaz různých graffiti, tagů apod. v prostorách školy. Nejde v tomto případě o umění ale o poškozování školního majetku, který byl velmi nákladně pořízen.

Velmi tvrdý postih hrozí také za porušení bodu 4.2 školního řádu, tj. za držení, distribuování a užívání alkoholických či návykových látek v areálu školy či při různých školních akcích. Tento přestupek nebyl dosud zaznamenán a věřím, že k němu nedojde.

Dotazníkové šetření, které proběhlo v závěru minulého školního roku ukázalo na Váš zájem o kvalitní vzdělávání a stálé zlepšování studijních podmínek. Věřte mi, že Vaše podněty jsou pro nás důležité a uplatníme je v pedagogické práci i při řízení školy.

Jsme připraveni i nadále úzce spolupracovat s Vašimi rodiči či zplnomocněnými zástupci i se Studentskou radou školy. Můžete se kdykoliv na mne také osobně obrátit, pokud to budete považovat za potřebné!

Věřím, že se nám všem bude v novém školním roce líbit a těšíme se i na různé mimoškolní aktivity, kulturně poznávací a sportovní akce, zájezdy, atd.. Nejbližší bude 21. září 2023 seznamovací odpoledne s prvními ročníky, na které vás srdečně zveme!

Přeji vám všem hodně zdraví a studijních úspěchů ve školním roce 2023/24!

 

 Zdraví Vás Váš                                                                              Ing. Mgr. Jiří Smejkal, PhD., MBA 

                                                                                                                ředitel školy                                                                      

 V Praze dne 1. září 2023

Více
Obory
Aktuality a akce
Ocenění & certifikace