Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Všeobecné pokyny k maturitní zkoušce


 

 

                      Všeobecné pokyny k ústní maturitní zkoušce

 

Společenské oblečení
Na všechny maturitní zkoušky se vyžaduje společenský oděv. Vyjímkou je pouze písemná část maturitní zkoušky (didaktický test a písemná práce).


Zahájení pro určené žáky

Všichni žáci, kteří v určitý den maturují, se dostaví do školy v „den své maturitní zkoušky" minimálně 15 minut před zahájením přípravy prvního žáka.


Příprava pět minut před zkouškou

K vlastní zkoušce (před učebnu) se žák dostaví minimálně 5 minut před zahájením své přípravy. Žák, který přijde pozdě, nebude ke zkoušce připuštěn.


Čas přípravy
Příprava ke zkoušce z ČJL a cizího jazyka trvá 20 min, příprava na ostatní předměty trvá 15 min.


Čas zkoušky
Ústní zkouška trvá nejdéle 15 min.

 

Průkaz totožnosti
Ke všem zkouškám si žák přinese průkaz totožnosti (bez něj nemusí být ke zkoušce připuštěn).


Zákaz použití mobilu
Při zkoušce je zákaz využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků (mobilní telefony musí být vypnuty).


Opuštění učebny

Žák nemůže během přípravy a vlastní zkoušky opustit učebnu.


Koncept
Přípravy (koncepty) z „potítka" se nearchivují.  Tato písemná příprava také nemá vliv na hodnocení žáka u zkoušky.


Příprava žáka
Během přípravy žáka (15 nebo 20 min) smí k žákovi přistupovat pouze přísedící.

 

 

                     Všobecné pokyny k písemné zkoušce SČ MZ


Slušné oblečení
Při psaní testů a písemných prací se vyžaduje slušné oblečení (nemusí být společenské).


Příchod

Ke zkoušce (příchod do učebny) se žák dostaví minimálně 15 minut před administrací zkoušky, což je 15 minut před zahájením zkoušky (př.: ČJL test: příchod v 7:45, administrace v 8:00, zahájení zkoušky v 8:15). Žáci, kteří přijdou pozdě, nebudou ke zkoušce připuštěni.

Ke všem zkouškám si žák přinese průkaz totožnosti (bez něj nelze zkoušku absolvovat) a psací potřeby.


Černá nebo modrá tužka

Odpovědi se mohou psát pouze modrou nebo černou propisovací tužkou (platí i pro rýsování u zkoušky z MAT).


Zákaz mobilů

Při zkoušce je zákaz využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků (mobilní telefony budou vypnuty a uloženy do tašky nebo batohu).

 

Odkládání věcí

Během zkoušky budou tašky a batohy s věcmi položeny k tabuli.

Opuštění učebny

Žák může opustit učebnu, ale po opuštění učebny se již nesmí vrátit.


Zápis odpovědí

Zápis odpovědí je možný jen do vyznačených polí v záznamovém archu.