Okruhy otázek k přijímacímu pohovoru pro vzdělávací program Art management a produkce (AMP)

 

 

Přijímací pohovor

Uchazeč na rozdíl od ostatních vzdělávacích programů, které se na naší škole vyučují, nemusí zpracovávat ukázky své tvorby, ale připraví se v rámci možností na sledované okruhy otázek (viz Schopnosti a dovednosti), které budou v rámci pohovoru zjišťovat připravenost a zaměřenost uchazeče ke vzdělávání ve vzdělávacím programu Produkce.

 


Fotografie z akcí

Vítané je doložení zájmu o obor fotografiemi z účasti při organizování různých školních i mimoškolních akcí.

 


Schopnosti a dovednosti


Správně používat mateřský jazyk a být schopen v něm tvořivě myslet.

Být připraven organizovat svoji práci a případně i činnost ostatních.

Orientovat se ve společenském, kulturním a sociálním prostředí.

Kultivovaně verbálně a nonverbálně komunikovat (v mluveném projevu a vystupování).

Umět improvizovat.

Mít základní znalosti a dovednosti společenského chování a vystupování.

Být vybaven vhodnou mírou sebevědomí.

Obhajovat své myšlenky a názory.

Prosazovat sám sebe a hájit svůj názor.