Nárok na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z ČJL mají nově osoby, které se vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou (maturitní) zkouškou ve škole mimo území České republiky.

 

Žákovi se prodlužuje doba:

zkouška

prodloužení

pomůcky

didaktický test

 30 minut

překladový slovník

písemná práce

 45 minut

překladový slovník +

Slovník spisovné češtiny