Platnost od 1. 9. 2019

 

3.2          Výčet hodin a jejich hodinová dotace (učební plán)

Název vyučovacího předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin

Povinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

 

Český jazyk a literatura

2

2

3

3

10

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

II. cizí jazyk / Seminář z ANJ

 

2

2

2

6

Dějepis

2

 

 

 

2

Matematika

3

2

2

3

10

Základy přírodních věd

2

2

 

 

4

Základy společenských věd

 

 

 

3

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Psychologie

 

 

2

 

2

Informatika

2

2

 

 

4

Podniková ekonomika

5

4

 

 

9

Management

 

 

3

 

3

Marketing a reklama

 

 

2

2

4

Kreativní komunikace

2

 

 

 

2

Digitální fotografie

2

2

 

 

4

Modelování

2

 

 

 

2

Základy polygrafie

2

 

 

 

2

Dějiny umění

 

2

3

3

8

Sociální komunikace

2

 

 

 

2

Počítačová grafika

2

2

 

 

4

Figurální kresba

 

 

2

2

4

Výtvarná tvorba

3

3

3

3

12

Grafický design

 

 

4

4

8

 Odborná praxe

 

2

2

2

6

Celkem hodin

36

30

33

32

131

 

Nepovinné vyučovací předměty

I. ročník

II. ročník

III. ročník

IV. ročník

celkem

Seminář z matematiky

 

 

 

2

2