Obsah jednotné zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum (MŠMT).