vzdělávací program

Fotografie a média

obor

82 – 41 – M / 17 Multimediální tvorba

 

poř.

ID žáka

body

 

 

 

1.

MPT/920/2019

100

2.

MPT/1106/2019

99

3.

MPT/993/2019

98

4.

MPT/919/2019

98

5.

MPT/1014/2019

96

6.

MPT/1077/2019

96

7.

MPT/1115/2019

95

8.

MPT/991/2019

95

9.

MPT/1057/2019

94

10.

MPT/1090/2019

94

11.

MPT/1061/2019

94

12.

MPT/949/2019

93

13.

MPT/1070/2019

92

14.

MPT/952/2019

92

15.

MPT/1027/2019

91

16.

MPT/916/2019

91

17.

MPT/941/2019

91

18.

MPT/1022/2019

91

19.

MPT/1039/2019

90

20.

MPT/1041/2019

89

21.

MPT/1063/2019

89

22.

MPT/1127/2019

89

23.

MPT/1109/2019

89

24.

MPT/989/2019

89

25.

MPT/1095/2019

89

26.

MPT/1112/2019

88

27.

MPT/1043/2019

88

28.

MPT/881/2019

88

29.

MPT/1128/2019

88

30.

MPT/1003/2019 

87

31.

MPT/1089/2019

87

32.

MPT/922/2019

87

33.

MPT/1078/2019

87

34.

MPT/1098/2019

85

35.

MPT/1034/2019

84

36.

MPT/883/2019

80

37.

MPT/1088/2019

80

38.

MPT/1062/2019

79

39.

MPT/1113/2019

79

40.

MPT/983/2019

75

41.

MPT/962/2019

74

42.

MPT/1054/2019

74

43.

MPT/978/2019

71

44.

MPT/1069/2019

70

45.

MPT/971/2019

69

46.

MPT/1119/2019

69

47.

MPT/1058/2019

65

48.

MPT/1129/2019

65

49.

MPT/1091/2019

65

50.

MPT/1072/2019

65

51.

MPT/1031/2019

63

52.

MPT/982/2019

60

53.

MPT/1130/2019

60

54.

MPT/1030/2019

59

55.

MPT/1083/2019

55

56.

MPT/1015/2019

50

57.

MPT/1080/2019

49

 

 

Informace pro přijaté uchazeče:

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole je potřeba potvrdit odevzdáním Zápisového lístku, a to nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí.

 

 

Informace pro uchazeče, kteří měli nižší počet bodů

Uchazeči, kteří měli méně než 89 bodů (vzhledem k výsledkům stanovená hranice pro přijetí) ze 100 možných a zároveň vyhověli kritériím stanoveným ředitelem školy pro přijímací řízení, mohou podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Termín možnosti nahlédnutí do spisů u nepřijatých uchazečů byl stanoven do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy, a to v čase 9:00 – 11:00 a 14:00 – 15:30.

 

 

Harmonogram:

6. – 10. 1.

1. kolo talentových zkoušek

14. 1

zveřejnění výsledku 1. kola talentových zkoušek (ID uchazeče)

23. 1.

náhradní termín 1. kola talentových zkoušek

5. – 15. 2.

zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče

 

 

Pořadí uchazeče:

Někteří uchazeči si podali přihlášku na dvě školy a své přijetí u nás nemusí potvrdit Zápisovým lístkem.  V tomto případě bude doplněn potřebný počet uchazečů v následném pořadí.

 

70

minimální počet bodů pro přijetí

25

počet přijímaných uchazečů