Novomeského 2139/1, Praha 4, 149 00
+420 267 915 120
info@eduso.cz

Fotografie a média

 

OTÁZKY  K  ÚSTNÍ  MATURITNÍ ZKOUŠCE

 

 

1.         Dokumentární fotografie

Charakteristika dokumentární a reportážní fotografie (definice pojmů).

Historie dokumentární fotografie (počátky a rozmach s ohledem na konstrukci přístrojů).

Současná česká dokumentární fotografie (J. Koudelka, A. Kratochvíl, J. Štreit).

Fotožurnalismus (vysvětlení pojmu).

Válečná fotografie, sociální témata (občanská válka ve Španělsku, hospodářská krize v USA; D. Langeová, J. Riis, L. Hine, E. Aget).

Magnum Photos (1947).

Významní představitelé fotožurnalismu (R. Capa, D. Seymour, H. Cartier-Bresson, J. Koudelka).

 

2.         Krajinářská fotografie

Technika využívaná k focení krajin (stativ, výhody a nevýhody jednotlivých objektivů).

Zlatý řez a pravidlo třetin.

Druhy používaných kompozic, využití prostorového plánu a perspektivy.

Roční období (využití specifických přírodních podmínek v jednotlivých obdobích), práce se světlem a náladou snímku.

Známé osobnosti české a světové krajinářské fotografie (J. Sudek, B. Weston, A. Adams, M. Rak, M. Giacomelli).

 

3.         Portrétní fotografie

Komerční a umělecké portréty (popis rozdílů mezi nimi).

Práce se světlem (daylight / záblesk, druhy svícení lidského obličeje včetně chyb, které mohou nastat).

Beauty fotografie (základní pravidla líčení a úprav ve Photoshopu).

Komunikace v rámci portrétní fotografie, vedení týmu.

Nejznámější čeští a světoví portrétní fotografové a jejich tvorba (P. Lindberg, A. Newman, S. Mc Curry, P. Halsman, Y. Karsh).

 

4.         Photoshop

Nástroje Photoshopu pro práci s formátem RAW (demonstrace postupu).

Lokální výběr a maskování.

Ukázka různých postupů při úpravě a změně barev.

Práce s barvami při fotomontážích (rozdíl mezi popředím a pozadím, tónování barev pro určitou denní dobu).

Nástroje pro retuš (včetně ukázky profesionální retuše pleti spolu s hloubkovou kontrolou výsledku).

 

5.         Analogová fotografie

Princip analogové fotografie (včetně uvedení rozdílů mezi analogovou a digitální fotografií).

Stručné historické souvislosti vývoje analogové fotografie.

Používaný proces vyvolání negativu. Zvětšování fotografií.

Vybavení fotokomory.

Push proces (převolání, resp. podvolání filmu).

Fotogram.

           

6.         RGB/CMYK, barevné profily a tisk

Rozdíl mezi RGB a CMYK.

Převod barev mezi barevnými profily (případné řešení nesouladu barevných profilů v programu Photoshop).

Barevné profily a rozdíl mezi nimi. (sRGB, Adobe RGB a další).

ICC profily (jejich využití v praxi).

Předtisková příprava (ořezové značky, spadávka a další).

Druhy tisku.

 

7.         Produktová fotografie

Definice pojmu produkt v rámci fotografie.

Způsoby svícení materiálů (sklo, papír, kov, dřevo).

Používaná technika a metody práce.

 

8.         Ateliérová fotografie, exteriérová fotografie s využitím zábleskových světel

Nastavení fotoaparátu pro práci v ateliéru a exteriéru.

Možnosti nastavení zábleskových světel (vysvětlení pojmů pilotka a výbojka a jejich použití).

Používané příslušenství pro práci se záblesky a funkce tohoto příslušenství.

Základní způsoby svícení lidského obličeje (včetně popisu chyb).

Světelný diagram (druhy svícení podle použitého typu příslušenství).

Rozdíl mezi exteriérovými a interiérovými záblesky, princip práce v exteriéru.

 

9.         Fashion fotografie

Vysvětlení pojmu.

Nejznámější příklady módních magazínů, stručná historie Vogue.

Pózování s modelkou (nevhodné zkratky a pózy).

Vysvětlení pojmů Trash the dress a Budoir v kontextu módní fotografie.

Komunikace fotografa, práce s týmem (model, vizážistka, stylista, produkční atd.).

Nejznámější fashion fotografové (H. Newton, A. Leibovitz, J. Teller, P. Demarchelier).

 

10.       Sportovní fotografie

Vysvětlení pojmu a stručná historie sportovní fotografie.

Chronofotografie (E. Muybridge, E. J. Marey), vztah fotografie a kinematografie.

Používaná technika (reportážní zrcadlovka, tripod, monopod, dálková spoušť).

Vysvětlení pojmu panning (spolu s uvedením nastavení fotoaparátu, které se používá).

Ostření (protipohyb, po ose).

Nejznámější čeští a světoví sportovní fotografové (D. Vojtěch, J. Křenek, B. Martin).

 

11.       Historie fotografie

Camera obscura.

Vynálezci fotografie (N. Nicepce, L. Daguerre, H. F. Talbot, H. Bayard).

Počátky fotografie – heliografie, daguerrotypie, kalotypie (talbotypie).

Fenomén - fotografické vizitky a kabinetky.

Masový rozvoj fotografie. (G.Eastman - KODAK).

První experimenty s barevnou fotografií, autochrom (A. a L. Lumiere).

Instantní fotografie (Polaroid). Stereoskopie. Holografie.

Počátky digitální fotografie.

 

12.       Clona, čas, ISO, ohnisková vzdálenost

Clona, čas, ISO (teorie a využití v praxi).

Ohnisková vzdálenost (vysvětlení pojmu).

Hloubka ostrosti (jak s ní pracujeme a co vše se podílí na její hloubce).

Vysvětlení pojmu crop faktor (souvislost velikosti snímacího čipu s ohniskovou vzdáleností objektivu).

Časté vady obrazu vznikající při focení (chromatická aberace aj.).

 

13.       Fotografie v médiích

Charakteristika médií a masmédií.

Rozdělení médií (klasifikace) a jejich vlastnosti (jejich výhody a nevýhody).

Média z pohledu propagace produktu.

České a zahraniční tiskové agentury.

Licence pro užití fotografií v médiích.

 

14.       Zrcadlovka / bezzrcadlovka / kompakt a snímací senzory

Funkce zrcadla v digitální zrcadlovce.

Kompakt (výhody a nevýhody).

Zrcadlovka (výhody a nevýhody).

Bezzrcadlovka (výhody / nevýhody).

Co vše se podílí na expozici snímku?

Rozdil mezi analogovým a digitálním fotoaparátem.

Snímací senzor (druhy snímacích senzorů a vliv jejich velikosti na výslednou fotografii).

 

15.       Makrofotografie

Makrofotografie (vysvětlení pojmu).

Použitá technika (makro objektiv, předsádka, makroměch, předsádková čočka, reverzní objektiv, telekonvektor, makroblesk).

Historie makrofotografie, její významní představitelé (A. Renger-Patzsch, E. H. Weston, K. Blossfeldt, L. Nilsson).

 

16.       Fotografie a internet

Fotobanka (druhy, jejich rozlišení).

Nejznámější české a světové fotobanky.

Internetová média.

Autorské právo; licence (trvání autorských práv; omezení licence – časová, územní, věcná).

Licence k fotografiím, které jsou sdíleny na internetu.

 

17.       Fotožurnalismus    

Fotožurnalismus (vysvětlení pojmu). Obrazové časopisy, internetová média.

Válečná fotografie, sociální témata (občanská válka ve Španělsku; hospodářská krize v USA, dětská práce, migrace - D. Lange, J. Riis, L. Hine).

Magnum Photos (1947).

Významní představitelé fotožurnalismu (R. Capa, D. Seymour, H. Cartier-Bresson, J. Koudelka).

Etické a právní aspekty fotografie, kontroverze ve fotografii.

 

18.       Vyvážení bílé, expozice a kompozice

Vysvětlení pojmu vyvážení bílé.

Jednotka, v jaké se udává barevná teplota a rozsah nastavení, který pojme formát souboru Camera RAW.

Správné nastavení expozice.

Kompozice (druhy) nejčastěji využívané ve fotografii.

 

19.       Nové fotografické styly a žánry

Vysvětlení pojmu postmoderní fotografie.

Inscenovaná fotografie (J.-P. Witkin, N. Araki, Sally Mann, J. Wall, A. Serrano, G. Crewdson, R. Mapplethorpe, C. Sherman, Sandy Skoglunt).

Nový dokument (D. Arbus, J. Nachtwey, M. Parr, Nan Goldin, S. Salgado).

Deskriptivní fotografie (B. a H. Becherovi, A. Gurski, T. Struth, T. Ruff).

Konceptuální fotografie (Sophie Calle, Hiroshi Sugimoto).

 

20.       Světová fotografie

Nejznámější světoví fotografové napříč obory a styl jejich vyjádření (doplněný o krátkou historii).

(P. Lindberg, S. Mc Curry, A. Mc Bean, P. Halsman, A. Adams, Per Bac Jensen, M. Giacomelli, H. Newton, A. Leibovitz, J. Teller, P. Demarchelier, J. Šibík, D. Langeová, V. Mayer, S. Salgado).

Významné mezinárodní soutěže a jejich specifika.

 

21.       Česká fotografie

Počátky české fotografie (1839-1860 - V. Horn, J. Maloch).

Rozvoj české fotografie (1860-1913 - J. Eckert, F. Fridrich, J. Langhan, R. Bruner – Dvořák).

Hlavní trendy ve vývoji fotografického zobrazování.

Česká fotografická avantgarda (1918-1948 - F. Drtikol, J. Funke, J. Rössler, Josef Sudek).

 

22.       Architektura

Použitá technika a práce s kompozici.

Historická a moderní architektura (rozdíl ve stylu zachycení a postprodukce).

Chromatická aberace, soudkovitiost, vinětace, kácení svislic.

Nejznámější osobnosti (B. a H. Becherovi, Helene Binet, Hufton+Crow, David Leventi, BoysPlayNice).

Nástroje Photoshopu pro práci s architekturou.

 

23.       Reklamní fotografie

Reklama (vysvětlení pojmu).

Produkt a jeho propagace dle zadání z pohledu fotografa.

Etický kodex.

Druhy reklamy.

Práce s psychologií barev.

Reklamní fotografové.

 

24.       Piktorialismus (vztah fotografie a malířství)

Piktorialismus anglický, impresionistický, secesní - základní charakteristika (H. P. Robinson, J. M. Cameron, R. Demachy, A. L. Coburn, G. Käsebier).

Český piktorialismus (V. J. Bufka, F. Drtikol, A. Mucha).

Streight photography (USA – A. Stieglitz, E. Steichen, D. J. Růžička). Camera Work, Galerie 291.

 

 

Praha 2. 10. 2023                                                    Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., MBA

                                                                                                        ředitel školy