OTÁZKY  K  ÚSTNÍ  MZ

 

 

1.         Dokumentární fotografie

Charakteristika „dokumentární“ a „reportážní“ fotografie (definice pojmů).

Historie dokumentární a fotografie (počátky a rozmach s ohledem na konstrukci přístrojů).

Válečná dokumentární a reportážní fotografie.

Současná česká dokumentární fotografie (J. Koudelka, A. Kratochvíl, J. Štreit).

 

2.         Krajinářská fotografie

Styly krajinářské fotografie.

Druhy používaných kompozic.

Známé osobnosti české a světové krajinářské fotografie (A. Adams, M. Rak, M. Giacomelli).

 

3.         Portrétní fotografie

Základní styly svícení lidského obličeje (včetně chyb, které mohou nastat).

Práce se světlem (daylight / záblesk)

Komerční, osobní a umělecké druhy portrétů (popis rozdílů mezi nimi).

Komunikace v rámci portrétní fotografie

Nejznámější čeští a světoví portrétní fotografové a jejich tvorba (P. Lindberg, S. Mc Curry, A. Mc Bean, P. Halsman).

 

4.         Photoshop

Nástroje Photoshopu pro práci s formátem RAW (demonstrace postupu).

Lokální i globální úpravy barev.

Nástroje pro retuš (včetně ukázky profesionální retuše pleti spolu s hloubkovou kontrolou výsledku).

 

5.         Analogová fotografie

Princip analogové fotografie (včetně uvedení rozdílů mezi analogovou a digitální fotografií).

Stručné historické souvislosti vývoje analogové fotografie.

Používaný proces vyvolání negativu. Zvětšování fotografií.

Vybavení fotokomory.

Push proces (převolání resp. podvolání filmu).

Fotogram.

                                    

6.         RGB/CMYK, barevné profily (Adobe RGB 1998, sRGB)

Rozdíl mezi RGB a CMYK.

Převod barev mezi barevnými profily (případné řešení nesouladu barevných profilů v programu Photoshop).

Ukázka úprav barev po převodu do režimu CMYK.

Kontrola tiskového gamutu (vysvětlení pojmu).

 

7.         Produktová fotografie

 Definice pojmu produkt v rámci fotografie.

Způsoby svícení materiálů (sklo, papír, kov).

Používaná technika a metody práce.

 

8.         Ateliérová fotografie, exteriérová fotografie s využitím zábleskových světel

Nastavení fotoaparátu pro práci v ateliéru a exteriéru.

Možnosti nastavení zábleskových světel (vysvětlení pojmů „pilotka“ a „výbojka“ a jejich použití).

Základní způsoby svícení lidského obličeje (včetně popis chyb).

Světelný diagram (druhy svícení podle použitého typu příslušenství).

 

9.         Fashion fotografie

Vysvětlení pojmu.

Nejznámější příklady módních magazínů.

Vysvětlení pojmů „Trash the dress“ a Budoir v kontextu módní fotografie.

Komunikace fotografa, práce s týmem (model, vizážistka, stylista, produkční atd.)

Nejznámější fashion fotografové (H. Newton, A. Leibovitz, J. Teller, P. Demarchelier).

 

10.       Sportovní fotografie

Vysvětlení pojmu.

Používaná technika (reportážní zrcadlovka, tripod, monopod, dálková spoušť).

Vysvětlení pojmu „panning“ (spolu s uvedením nastavení fotoaparátu, které se používá).

Ostření (protipohyb, po ose).

Nejznámější čeští a světoví sportovní fotografové (D. Vojtěch, J. Křenek, B. Martin).

 

11.       Historie fotografie

Camera obscura.

Vynálezci fotografie.

Počátky fotografie – heliografie, daguerrotypie, kalotypie (talbotypie). Mokrý kolodiový a suchý bromostříbrný proces.

Masový rozvoj fotografie. První experimenty s barevnou fotografií.

Polaroid. Stereoskopie. Holografie.

První digitální fotoaparát.

 

12.       Clona, čas, ISO, chromatická aberace, velikosti snímacích senzorů

Clona, čas, ISO, chromatická aberace, velikosti snímacích senzorů (vysvětlení pojmů včetně uvedení příkladů použití podle podmínek záznamu).

Vysvětlení pojmu „crop faktor“.

Souvislost velikosti snímacího čipu s ohniskovou vzdáleností objektivu (vysvětlení).

 

13.       Fotografie v médiích

Charakteristika médií a masmédií.

Rozdělení médií (klasifikace) a jejich vlastnosti (jejich výhody a nevýhody).

České a zahraniční tiskové agentury.

Licence pro užití fotografií v médiích.

 

14.       Zrcadlový fotoaparát/kompakt

Funkce zrcadla v digitální zrcadlovce.

Kompakt (výhody a nevýhody).

Zrcadlovka (výhody a nevýhody).

 

15.       Makrofotografie

Makrofotografie (vysvětlení pojmu).

Použitá technika (makro objektiv, předsádka, makroměch, předsádková čočka, reverzní objektiv, telekonvektor, makroblesk).

Historie makrofotografie, její významní představitelé (A. Renger-Patzsch, E. H. Weston).

 

16.       Fotografie a internet

Fotobanka (druhy, jejich rozlišení).

Nejznámější české a světové fotobanky.

Internetová média.

Autorské právo; licence (trvání autorských práv; omezení licence – časová, územní, věcná).

Licence k fotografiím, které jsou sdíleny na internetu.

 

17.       Fotožurnalismus    

Fotožurnalismus (vysvětlení pojmu). Obrazové časopisy.

Válečná fotografie, sociální témata (občanská válka ve Španělsku; hospodářská krize v USA).

Magnum Photos (1947).

Významní představitelé fotožurnalismu (R. Capa, D. Seymour, H. Cartier-Bresson, J. Koudelka).

    

18.       Vyvážení bílé, expozice a kompozice

Vysvětlení pojmu „vyvážení bílé“.

Jednotka, v jaké se udává barevná teplota a rozsah nastavení, který pojme formát souboru Camera RAW.

Správné nastavení expozice.

Kompozice (druhy) nejčastěji využívané ve fotografii.

 

19.       Nové fotografické styly a žánry

Minimalismus, konceptuální styl, Fine art, Beauty (vysvětlení pojmů, popis příkladů).

Světoví a čeští fotografové zabývající se tímto druhem umění

(Annie Leibovitz, Sophie Calle, Sandy Skoglunt, Miloš Šejn; Gary Gakout, Hiroshi Sugimoto, Michael Kenna, Ivan Svatoš, Broken Shaden).

 

20.       Světová fotografie

Nejznámější světoví fotografové napříč obory a styl jejich vyjádření (doplněný o krátkou historii):

            portrét    /    krajina    /    fashion    /    dokument

(P. Lindberg, S. Mc Curry, A. Mc Bean, P. Halsman, A. Adams, Per Bac Jensen, M. Giacomelli, H. Newton, A. Leibovitz, J. Teller, P. Demarchelier, J. Šibík, D. Langeová, V. Mayer, S. Salgado).

 

21.       Česká fotografie

Počátky české fotografie (1839 – 1900; J. Eckrt, F. Fridrich, R. Bruner - Dvořák, J. Kříženecký, F. Langhans, D. J. Růžička, J. Lauschmann).

Česká fotografická avantgarda (J. Štyrský, F. Vobecký, J. Funke, E. Wiškovský, J. Rössler,  J. Sudek).

 

22.       Architektura

Architektonická fotografie (vysvětlení pojmu).

Použitá technika v architektonické fotografii.

Kompozice (druhy).

Úběžný bod, linie, barevný kontrast, pozornost na detail.

Nejznámější osobnosti (Helene Binet, Hufton+Crow, David Leventi, BoysPlayNice).

Nástroje Photoshopu pro práci s architekturou.

 

23.       Reklamní fotografie

Reklama (vysvětlení pojmu).

Produkt a jeho propagace dle zadání z pohledu fotografa.

Etický kodex.

Druhy reklamy.

Práce s psychologií barev.

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

Praha, 3. 11. 2017