TÉMATA MATURITNÍ PRÁCE VČETNĚ PŘÍLOHY K ZADÁNÍ

                                                                              MZ 2019

                           

  

                                               1. Abstraktní fotografie

Fotografií nemůžeme zobrazit něco, co reálně neexistuje. Je ale mnoho možností, jak realitu přetvářet až k abstraktnímu vyjádření. Tedy až do té míry, že vlastní skutečnost již není na snímku rozeznatelná, ale stala se pouze prostředkem k vyjádření autora.

 

Zadání

Abstraktní fotografie, zpracovaná na různé motivy a fotografické žánry:

                a) člověk - lidské křivky, zvládnutí práce v ateliéru;

                b) příroda - makrofotografie, případné i větší krajinné celky;

                c) architektura - drobné detaily, případně i větší celky;

                d) artefakt (libovolné).

Každé téma bude obsahovat více fotografií, z kterých budou vybrány čtyři nejlepší. Ty budou zapracovány do závěrečné práce k odevzdání. Fotografie budou upraveny z RAW do TIFF v případné kompresi ve zpracování na flash disku. Každé podtéma obsahuje 4 fotografie, celkem maturitní práce obsahuje tedy 16 finálních fotografií.

 

Části zadání

                1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

                2. výběr místa a témat, které budou zpracovány

                3. zhotovení fotografií a vytvoření doprovodných textů k tématu

                4. vytvoření publikace s fotografiemi a doplňkovými texty

                5. písemná obhajoba práce

 

                6. konečná realizace: práce musí mít pevnou vazbu, velikost A4 a větší tisk na lesklý papír

 

Příloha

Součástí maturitní práce je 5 až 10 fotografií, které jsou vytištěné na A3 lesk (tyto fotografie by měly být ukázkou toho nejlepšího z tvorby studenta během jeho studia na škole).       

 

 

              

 

                                                 2. Fashion fotografie - módní editorial                                      

Módní fotografie je žánr, který zobrazuje oděvy a jiné módní výrobky, případně i účesy apod.  Fotografie módy je nejčastěji určena pro reklamu nebo módní časopisy. Tento žánr si časem vydobyl svůj vlastní estetický styl, ve které je móda a odívání posíleno vhodným příběhem a exotikou.

 

Zadání

Tvorba většího celku fotografií k vybranému tématu fashion fotografie - zadání tématu módního editorialu.
Prověření znalostí fotografa v komunikaci a spolupráci s dalšími profesionály MUA, fashion-designer, produkční a další.
Práce s prostředím a kreativního přístupu k zadanému tématu. Celkově bude módní editorial obsahovat 15 fotografií, které budou focené jak v exteriéru tak interiéru.
V módním editorialu musí fotograf využít tři různá prostředí a minimálně spolupracovat se třemi modely.

Téma bude obsahovat více fotografií, z kterých bude vybráno 15 nejlepších fotografií. Ty budou zapracovány do závěrečné práce k odevzdání. Fotografie budou upraveny z RAW do TIFF v případné kompresi ve zpracování na flash disku.

 

Části zadání                     

                1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

                2. výběr místa, modelek, spolupráce s návrháři, vizážistkami a dalšími

                3. zpracování fotografií a vytvoření doprovodných textů k tématu

                4. vytvoření publikace s fotografiemi a doplňkovými texty

                5. písemná obhajoba práce

 

                6. konečná realizace: práce musí mít pevnou vazbu, velikost A4 a větší tisk na lesklý papír

 

 Příloha

Součástí maturitní práce je 5 až 10 fotografií, které jsou vytištěné na A3 lesk (tyto fotografie by měly být ukázkou toho nejlepšího z tvorby studenta během jeho studia na škole).       

 

 

 

 

                                               3.    Dokumentární fotografie

V překladu latinské slovo “documentum” znamená “předmět doličný”. Dokumentární fotografie je tedy žánr, který by měl zobrazovat realitu a zároveň na něco poukazovat.                                          

 

Zadání

Věrohodné zaznamenání vybraného prostředí. Důraz je kladen na realistické zachycení skutečnosti a vytvoření postoje, se kterým fotograf v dokumentární fotografii často pracuje. U tohoto tématu je více než u jiných témat důležitý doprovodný text o vzniku a významu jednotlivých celků i detailů fotografií.
Je zde také kladně hodnocené focení jak celků, tak drobných detailů, které nám přiblíží zvolené prostředí.
Maturitní práce musí obsahovat 20-25 fotografií.
Fotografie budou upraveny z RAW do TIFF v případné kompresi ve zpracování na flash disku. 

 

Části zadání  

                1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

                2. výběr místa a tématu ke konkrétnímu zpracování

                3. zpracování fotografií a vytvoření doprovodných textů na zadané téma

                4. vytvoření publikace s fotografiemi a doplňkovými texty

                5. písemná i ústní obhajoba vaší práce

 

                 6. konečná realizace: práce musí mít pevnou vazbu, velikost A4 a větší tisk na lesklý papír

 

 Příloha

Součástí maturitní práce je 5 až 10 fotografií, které jsou vytištěné na A3 lesk (tyto fotografie by měly být ukázkou toho nejlepšího z tvorby studenta během jeho studia na škole).       

 

 

 

 

                                               4.    Architektura                     

Fotografie architektury nebo městská krajina zahrnuje širokou škálu fotografie architektury snímaných různými technikami a řadí se ke krajinářské fotografii.

 

Zadání

Zpracování fotografického žánru architektury včetně zaznamenání detailů i celků a pravidel tohoto žánru.
Mezi vybranými fotografiemi musí být zachycen jak exteriér architektury, tak interiér.

                a) moderní architektura - zpracování s vlastnostmi a pravidly zachycení moderní architektury

                b) historická architektura - zpracování s vlastnostmi a pravidly zachycení historické architektury                 (interiér, exteriér)

                c) abstrakce - detail v architektuře

                d) schody

 

Každé téma bude obsahovat více fotografií, z kterých budou vybrány čtyři nejlepší. Ty budou zakomponovány do závěrečné práce k odevzdání. Fotografie budou upraveny z RAW do TIFF v případné kompresi ve zpracování na flash disku. Každé podtéma obsahuje 4 fotografie, celkem maturitní práce obsahuje tedy 16 finálních fotografií.

 

Části zadání   

                1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

                2. výběr místa a tématu ke konkrétnímu zpracování

                3. zpracování fotografií a vytvoření doprovodných textů

                4. vytvoření publikace s fotografiemi a doplňkovými texty

                5. písemná obhajoba vaší práce

 

                6. konečná realizace: práce musí mít pevnou vazbu, velikost A4 a větší tisk na lesklý papír

 

 Příloha

Součástí maturitní práce je 5 až 10 fotografií, které jsou vytištěné na A3 lesk (tyto fotografie by měly být ukázkou toho nejlepšího z tvorby studenta během jeho studia na škole).       

 

 

 

 

                                               5.    Příroda - makrofotografie, krajinářská fotografie                              

Krajinářská fotografie zahrnuje širokou škálu fotografie snímané venku a obsahuje snímky krajiny. Osvojuje si postupy a techniky, které vycházejí z krajinomalby. Je součástí fotografie přírody vedle žánrů divoká příroda, zvířta. rostliny, detailní záběry a makrofotografie přírodních scén a textur. 

 

Zadání

Zpracování fotografických žánrů makrofotografie a krajinářské fotografie. Bude zde hodnocena kreativní a technická kvalita práce.
Mezi základní požadavky patří, aby práce obsahovala fotografie, které pracují s tak zvanou zlatou hodinkou, zrcadlením v krajině, ubíhajícími a esovitými liniemi. V makrofotografie bude požadována schopnost focení jak detailů přírody, tak drobných živočichů. 

                a) krajinářská fotografie 

                b) makrofotografie

 

Každé téma bude obsahovat více fotografií, z kterých bude vybráno patnáct nejlepších fotografií. Ty budou zapracovány do závěrečné práce k odevzdání. Fotografie budou upraveny z RAW do TIFF v případné kompresi ve zpracování na flash disku Maturitní práce obsahuje 16 výsledných upravených fotografií

 

Části zadání   

                1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

                2. výběr místa a tématu ke konkrétnímu zpracování

                3. zpracování fotografií a vytvoření doprovodných textů

                4. vytvoření publikace s fotografiemi a doplňkovými texty

                5. písemná obhajoba vaší práce

         

                6. konečná realizace: práce musí mít pevnou vazbu, velikost A4 a větší tisk na lesklý papír

 

 Příloha

Součástí maturitní práce je 5 až 10 fotografií, které jsou vytištěné na A3 lesk (tyto fotografie by měly být ukázkou toho nejlepšího z tvorby studenta během jeho studia na škole).       

                  

                                 

 

                                                 6. Portrétní fotografie

Portrétní fotografie je zachycení podoby jedné nebo více osob na fotografii, ve které převládá tvář a její výraz. Cílem je, aby fotografie zobrazila podobu, osobitost nebo náladu portrétovaného. Zaměřuje se tak především na tvář osoby, ale na snímku může být i část těla nebo celá postava a doplňující pozadí.

Portrét není náhodný snímek, ale komponovaný obraz osoby ve statické pozici.                 

 

Zadání     

Portrétní fotografie, zpracovaná na různé motivy a fotografické žánry:

                a) ateliérový portrét (práce se světlem);

                b) sociální portrét (dokument);

                c) beauty (reklamní fotografie);

                d) autoportrét (umělecký).

 

Každé téma bude obsahovat více fotografií, z kterých budou vybrány čtyři nejlepší. Ty budou zapracovány do závěrečné práce k odevzdání. Fotografie budou upraveny z RAW do TIFF v případné kompresi ve zpracování na flash disku. Každé podtéma obsahuje 4 fotografie, celkem maturitní práce obsahuje tedy 16 finálních fotografií.

 

Části zadání

                1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

                2. výběr místa a témat, které budou zpracovány

                3. zhotovení fotografií a vytvoření doprovodných textů k tématu

                4. vytvoření publikace s fotografiemi a doplňkovými texty

                5 písemná obhajoba práce

 

                6. konečná realizace: práce musí mít pevnou vazbu, velikost A4 a větší tisk na lesklý papír

 

 Příloha

Součástí maturitní práce je 5 až 10 fotografií, které jsou vytištěné na A3 lesk (tyto fotografie by měly být ukázkou toho nejlepšího z tvorby studenta během jeho studia na škole).       

 

 

 

                                              7. Časopis                 

Časopis je opakovaně vycházející tiskovina určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů.

 

Zadání     

Maturitní práce má formu časopisu. Časopis musí obsahovat titulní stranu, reklamy, obsah a články, ve kterých 
využívá své fotografie s různými tématy a žánry:

                a) produkt

                b) portrét (stylizovaný či dokumentární)

                c) dokument

                d) téma zvolené podle zaměření časopisu (makrofotografie, krajina, architektura a další)

 

Každé téma bude obsahovat více fotografií, z kterých budou vybrány čtyři nejlepší. Ty budou zapracovány do závěrečné práce k odevzdání. Fotografie budou upraveny z RAW do TIFF v případné kompresi ve zpracování na flash disku. Každé podtéma obsahuje 4 fotografie, celkem maturitní práce obsahuje tedy 16 finálních fotografií

 

Části zadání

                1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

                2. výběr místa a témat, které budou zpracovány

                3. zhotovení fotografií a vytvoření doprovodných textů k tématu

                4. vytvoření publikace s fotografiemi a doplňkovými texty

                5. písemná obhajoba práce

 

                 6. konečná realizace: práce musí mít pevnou vazbu, velikost A4 a větší tisk na lesklý papír

 

Příloha

Součástí maturitní práce je 5 až 10 fotografií, které jsou vytištěné na A3 lesk (tyto fotografie by měly být ukázkou toho nejlepšího z tvorby studenta během jeho studia na škole).       

 

 

 

 

                               8. Volné téma 

Zadání           

Toto téma stanovuje učitel po domluvě se žákemstudentem.
Maturitní práce musí obsahovat čtyři témata, které sjednocuje jednotná myšlenka.
V těchto zvolených tématech (produkt, abstrakce, fashion, reportáž, dokument, autoportrét, portrét, artefakt, beauty a další) musí student ukázat své fotografické dovednosti v praxi. Práce musí obsahovat části focené na denním světle, v interiéru a atelieru.

 

Každé téma bude obsahovat více fotografií, z kterých budou vybrány čtyři nejlepší fotografie. Ty budou zapracovány do závěrečné práce k odevzdání. Fotografie budou upraveny z RAW do TIFF v případné kompresi ve zpracování na flash disku.

 

Části zadání

                1. průzkum tématu (formou webových odkazů nebo souboru obrázků)

                2. výběr místa a tématu ke konkrétnímu zpracování

                3. zpracování fotografií a vytvoření doprovodných textů

                4. vytvoření publikace s fotografiemi a doplňkovými texty

                5. písemná obhajoba vaší práce

               

                6. konečná realizace: práce musí mít pevnou vazbu, velikost A4 a větší tisk na lesklý papír

 

Příloha

Součástí maturitní práce je 5 až 10 fotografií, které jsou vytištěné na A3 lesk (tyto fotografie by měly být ukázkou toho nejlepšího z tvorby studenta během jeho studia na škole).   

 

 

 

 

 

                                   OBECNÉ INFORMACE K MATURITNÍ PRÁCI Z FOT

Cíl práce

Maturitní prací a její obhajoby před maturitní komisí se ověřují dovednosti žáka obsahově i formálně a s velkou kreativitou zpracovat zadání maturitní práce. Při jejím posuzování se hodnotí schopnosti žáka pracovat s fotoaparátem (včetně využití různých grafických programů) a úroveň jeho dovedností aplikovat získané vědomosti. Účelem je tedy osvědčit, že žák pochopil danou problematiku, a že je schopen jejího komplexního zpracování s osobním tvůrčím přístupem.

Při obhajobě se pak hodnotí hlavně jeho schopnost prezentovat svoji práci a obhájit ji před zkušební maturitní komisí.

 

Termín odevzdání práce

Žák má na vypracování maturitní práce nejméně jeden měsíc. Maturitní práci pak odevzdá ZŘŠ nebo do sekretariátu školy do termínu uvedeném v zadání práce.

Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, posuzuje se, jako by tuto zkoušku vykonal neúspěšně.

V případě uznání omluvy určí ředitel školy na žádost žáka náhradní termín (náhradní termín maturitní zkoušky).

 

Pravidla pro užití textu  

velikost písma

12

řádkování

1,5

typ písma

Times New Roman

okraje stránek – levý

3 cm

okraje stránek – pravý

2,5 cm

okraje stránek – horní a dolní

2 cm

Stránky jsou průběžně číslovány arabskými číslicemi. Uspořádání textu musí být logické a přehledné

 

Posudek maturitní práce

Vedoucí práce a oponent zabezpečí včasné vypracování posudku maturitní práce. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby.

 

Konzultace

Při vlastním zpracování maturitní práce je potřebné počítat s dostatečnou časovou rezervou tak, aby bylo možné ještě před stanoveným termínem odevzdání práce odstranit možné nedostatky. Doporučuje se tedy, aby žák na své práci pracoval průběžně a svému vedoucímu jednotlivé části ukazoval také průběžně.

 

Počet vyhotovení

Jedno vyhotovení včetně flasch disc.

 

 

Požadavky

Odevzdání maturitní práci ve vytištěné podobě a současně v elektronické podobě (flasch disc). Listinná a elektronická podoba musí být totožné. 

Dodržení stanoveného rozsahu práce.

 

Kritéria hodnocení práce

Zhotovení maturitní práce v plném rozsahu zadání (splnění cíle).

Kreativita a originalita zpracování zadaného tématu.

Úroveň obsahové části projektu; sladění obsahové a formální stránky.

Možnost uplatnění projektu v praxi (v souvislosti s finanční náročností celého projektu).

Grafická úroveň práce.

Formální úroveň práce.