Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo 16. 2. 2017 Smlouvu o zřízení práva stavby pro naši školu na vybudování tělocvičny, ateliérů a modelárny. Smlouva byla uzavřena na 40 let spolu s pronájmem stávající budovy školy na stejnou dobu.

Rozhodování o umístnění stavby nabylo právní moci 6. 2. 2018. V současné době již byla zahájena stavba tělocvičny a ateliérů pro užitý design, filmovou a fotografickou tvorbu,